Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

CÁCH THẮT DÂY GIÀY THỂ THAO ĐỘC ĐÁO VÀ MỚI LẠ


Cách 1: Buộc chéo

Cách 2: Vắt chéo lên trên

Cách 3: Buộc thẳng

Cách 4: Buộc thẳng theo số nút chẵn

Cách 5: Buộc thẳng kiểu lười – số nút chẵn

Cách 6: Buộc vòng – số nút chẵn

Cách 7: Kiểu răng cưa

Cách 8: Kiểu cửa hàng bán giày buộc nhanh:

Cách 9: Kiểu trưng bày

Cách 10: Kiểu bậc thang

Cách 11.Kiểu Double Back
Cách 12.Kiểu thắt nơ
Cách 13.Kiểu xoắn ốc kép

Cách 14:thắt chéo kép

Cách 15. Kiểu mắt cáo 1
Cách 16. Kiểu mắt cáo 2
Cách 17. Kiểu kéo khóa

Cách 18. Kiểu giày đi mô tô

Cách 19. Kiểu 1 tay

Cách 20. Kiểu thắt chia phần

Cách 21. Kiểu thắt nút chia phần

Cách 22. Kiểu phối hợp màu

Cách 23.Kiểu buộc dây đôi
Kiểu 24:Đan dây

(nguồn : 2Giaynu.com )