Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

AVE MARIA

AVE MARIA

Ave Maria!
Mẹ đẹp dung quang mờ nhật nguyệt.
Mẹ hiền hương đức ngát trời mây!
Mẹ quyền phép cao sang,
Con phàm hèn cát bụi.
Mẹ trong trắng vẹn tuyền,
Con bùn nhơ tội lỗi.
Hai thái cực gần nhau,
Nên con nhìn lên Mẹ,
Nên Mẹ cúi nhìn con.

Ave Maria!
Mẹ là quỳnh giao vườn thượng uyển,
Con là lê thứ dám gần xa?
Nhưng Mẹ cũng là hoa cà hoa cải,
Vui mắt bầy mục tử rộn đồng quê.
Mẹ như hương cau quyện lòng người lữ thứ,
Bước đường xa ước hẹn ngày về.

Ave Maria!
Mẹ là đỉnh thái sơn vời vợi,
Tuyết băng ngàn chân phàm tục dám in lên?
Nhưng Mẹ cũng là tàu cau nhánh trúc bên đình,
Như gốc đa giãi bóng, như mái lầu lối cũ,
Khách bộ hành dừng bước: ngụm chè xanh.

Ave Maria!
Mẹ là ngôi sao Bắc Đẩu rạng trời khuya.
Nhưng! Mẹ cũng là ánh đèn le lói
Trong gian nhà thấp hẹp bác nông phu.

Ave Maria!
Mẹ, Ngôi Trời vinh hiển,
Cả Thiên đình quỳ lạy tung hô.
Nhưng Mẹ cũng là người thôn nữ bên cầu vo gạo,
Bên bếp lửa vùi rơm,
Giữa chợ đời trưa sớm.

Ave Maria!
Mẹ là chiếc mâm vàng đôi đũa ngọc,
Con là rau hèn cỏ mọn tiến dâng lên,
Và cỏ mọn rau hèn nên đẹp mắt
Đấng muôn trùng đoái nhận đời con.

Ave Maria!
Trái tim Mẹ là chiếc thuyền bát nhã,
Vớt hồn con phiêu dạt bến trầm luân.
Trái tim Mẹ là trùng dương bát ngát,
Nơi chảy về muôn suối lệ của trần gian.
Trái tim Mẹ là ngọc tuyền lai láng,
Nước cam lộ ướp dịu mảnh hồn đau.

Ave Maria!
Trái tim Mẹ là nguyện đường mầu nhiệm,
Nơi hồn con chiêm ngưỡng Chúa tình yêu.
Amen.


Mời quý hữu trách thưởng thức bản nhạc bất hủ  AVE MARIA của thiên tài  âm nhạc người Áo FRANZ SCHUBERT ( 1797-1828) qua giọng ca của ca sĩ  nổi tiếng Celine Dion .


                                           

Lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy :


Dâng v Mar-i-a 
Đây nhng linh hn đy ưu tư 
Khép nép trong lòng M ôi hết ưu phin 
Đàn con xin M âu yếm ni cho lành duyên 
Hãy ban cho hương đi đã tan v trong ngày qua 
Và đưa ti nơi mơ h 


M ôi! Santa-a Mar-i-a 
Lòng con run lên vì nghe tiếng chuông xa xa 
T xưa thơ u, hoa xuân n trong gió thơ 

Tàn kiếp mong linh hn siêu thoát Thiên đường kia 
Ave Mar-i-a