Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

CHIM ĐẠI BÀNG VÀ BÃO

“Bạn có biết chim đại bàng sẽ làm gì khi bão sắp đến không?”

Tôi nghe kể rằng, khi một chú chim đại bàng biết sắp có bão, nó sẽ bay tới một chỗ nào đó thật cao và chờ gió tới. Khi cơn bão ập đến, đại bàng mở rộng cánh và chính cơn gió đầy nguy hiểm ấy sẽ nâng đại bàng lên cao, cao hơn cả bão.
Trong khi mưa bão gầm gào dận giữ ở bên dưới, thì đại bàng đang sải cánh bên trên. Đại bàng không đi trốn cơn bão, đại bàng lại dùng cơn bão để nâng nó lên cao hơn vì nó cưỡi trên những cơn gió mang bão tới. Có lẽ chính vì vậy mà đại bàng mạnh mẽ, oai hùng và được coi là vua của các loài chim chăng?

Trong cuộc sống cũng có những cơn bão mà ai trong số chúng ta cũng phải trải qua. Nhưng chúng ta có thể vượt lên trên những cơn bão đó bằng nghị lực và niềm tin của chính mình. Hãy nhìn những cánh đại bàng mà xem...


(sưu tầm )