Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

GÀ TRỐNG GHÉP BẰNG NHỮNG BÔNG HOA

 


                                                                                                                              HNPĐ