Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

ĐÈN CÙ - KHEN AI KHÉO KẾT CÁI ĐÈN CÙ

<




br />


KHEN AI KHÉO KẾT CÁI ĐÈN CÙ

Dân ca Bắc Bộ
Lời: Đỗ Nhuận
***********************
(Đèn Cù còn gọi là Đèn Kéo Quân)

*
Trời… trời khuya sáng tỏ (í phú lý) trăng… trăng rằm.
Riêng mình (là) mình tôi đơn độc
Tình cốp tình tình tình cốp.
Đêm rằm một mình tôi đơn độc
Thật là công cốc, một mình thui thủi
Cô em chẳng rõ tôi chờ ngoài ngõ
Trông rõ thông thống mà chẳng thấy nàng (a là) nàng
Thấy cái đèn sáng tỏ giữa sân (ấy mấy) nàng ơi…

(ĐK)
Khéo kết (ối a) cái đèn cù, đèn cù, đèn cù
(Là) khen ai khéo kết (ối a) cái đèn cù
Voi giấy (ối a) ngựa giấy (ôi) tít mù (ối) lại vùng quanh (ôi)
Bao giờ em bén (cái) duyên (a) anh
Voi giấy (ối a) ngựa giấy (ối) vùng quanh (ối a) cái tít mù.
(Mà) khen ai khéo kết (ối a) cái đèn cù
Đèn cù, đèn cù là…

* *
Đèn… đèn ai sáng tỏ (í phú lý) đêm… đêm rằm
Đêm rằm (là) mình tôi đơn độc
Tình cốp tình tình tình cốp.
Sao đèn (là) đèn không đơn độc
Đèn được săn sóc, được nàng an ủi
Tôi đây chẳng có, âm thầm vò võ
Tay gõ tiêu cúng , miệng niệm tình Kiều (a là) Kiều
Ơi cô Kiều thấu tỏ cho chăng (ấy mấy) đèn ơi… (ĐK).

(KẾT)
Đèn ơi… ớ ơi đèn, đèn ơi… đèn ơi…