Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

SỐNG ĐẠO TÍCH CỰC
Bạn muốn biết thế nào là sống đạo?
Tôi xin thưa: Là sống để đi đường.
Đường trần gian, người đời lấy luân thường
Làm chính lộ để đi vào Chân Lý.
Người lữ khách cần có nhiều sinh khí
Sức tâm linh, sức khoẻ phải đi đôi
Luôn vững tâm, tiến bước,chẳng chịu lùi;
Mới hy vọng nên người sùng tôn giáo.
Ta nhận biết: đi đạo hay theo đạo
Mới chỉ là vào đạo để hữu danh. 
Nếu muốn là tín hữu mãi trung thành,
Phải sống đạo theo đường lối tích cực.
Như cha mẹ dạy con: đừng thô tục,
Đừng đánh nhau, đừng  chơi dại, vô tâm.
Chúng lớn lên ảnh hưởng chẳng bao lăm
Chi bằng luyện chúng tâm hồn quảng đại.
Với nếp sống tin yêu thật rộng rãi ,
Yêu thật thà, yêu thanh khiết, tận tâm.
Yêu tha nhân vì Thiên Chúa Chí Nhân    
Với kẻ địch cũng không hề ghét bỏ .
Đấy, sống đạo tích cực là thế đó.
Đời giáo dân tuân giữ luật Phúc Âm.
Khi công khai cũng như lúc âm thầm .
Tin, cậy, mến không bao giờ tiêu cực.
Đời tín hữu ngày đêm luôn tỉnh thức
Nhận hồng ân và chia sẻ hồng ân,
Sống an vui trong xã hội nhân quần
Với hy vọng Chúa gọi về Nước Chúa…


                                         
  (Thế Kiên Dominic)