Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023Hoà cùng nim vui mừng năm mới  Quý Mão

Xin Chúa Xuân chúc lành cho 

Quý Cha Cố vấn , Quý Cha Linh hướng, 

Quý Ân nhân

Quý Huynh trưởng , 

các em đoàn sinh HTDC  cùng toàn gia quyến một năm mới :

Bình  An – Vui tươi – Hạnh phúc

Chan hòa tình Chúa - ấm áp tình người  

Một năm mới dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa

 

                                                                                 VP HTDC PN