Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

KHOÁ 4: QUẢ QUYẾT VÀ KIÊN TRÌ

TRẦN DUY NHIÊNKHÓA 4


QUẢ QUYẾT VÀ KIÊN TRÌ


I. Gợi ý


Chọn lựa. Dĩ nhiên cần suy nghĩ, nhưng phải chọn lựa. Có nhiều người sợ hãi khi cần phải bước tới, do dự khi cần phải cương quyết. Có thể họ là những thuộc hạ tốt, nhưng không bao giờ là người lãnh đạo tốt. Một người trưởng trước hết là một người biết lãnh nhận trách nhiệm và đôi khi cần phải quyết định dứt khoát. Trong đời sống, người ta cần giải quyết những vấn đề lớn nhỏ và giải quyết không ngừng. Đôi khi các vấn đề đó có một tầm mức quan trọng, nhất là khi đối tượng của vấn đề là con người. Chính vì thế, trước khi quyết định cần phải tiên liệu, cân nhắc mọi giải pháp.

Thường thì nhiều giải pháp đều có vẻ hợp lý như nhau nhưng không có giải pháp nào tuyệt hảo; thế là ta do dự và quyết định nửa vời. Không có gì nguy hiểm cho bằng. Một người trưởng do dự thế nào cũng đi đến thất bại và làm cho các bạn trong nhóm mình chùn bước.

Bổn phận của người trưởng là xác định rõ ràng một điểm mà mọi sức lực phải tập trung vào để đạt thành công hay thực hiện một bước tiến bộ. Một quyết định đúng lúc, dù bất toàn, tiếp theo là biện pháp sít sao để triển khai, luôn luôn tốt hơn là chờ đợi một giải pháp lý tưởng nhưng không bao giờ đem ra thực hiện. Dưới khía cạnh này, quyết định thì tốt hơn là sự chính xác. Nhưng quyết định tự nó thì chưa đủ.

Điều quan trọng không phải là lệnh ban ra nhưng là lệnh được chấp hành. Kết quả tùy thuộc vào sự kiên trì thực hiện hơn là biện pháp.

“Kế hoạch 1 - Biện pháp 10 - Quyết tâm 100”

Một số trưởng hiện nay, ít nhiều, còn mắc phải cái bệnh xuề xòa thiếu quả quyết (vì không ý thức hết tầm mức nhiệm vụ hay vì cả nể bạn bè); họ không biết mình muốn gì. Những người trưởng chạy theo vui buồn của những người mình chịu trách nhiệm - những phần tử chậm tiến nhưng lớn mồm -; nhưng người trưởng thay đổi quyết định như chong chóng thì làm sao có thể là thủ lãnh được? Tại sao một số trưởng lại dễ chán nản vì nói không ai nghe? Lý do là những người ấy thiếu kiên trì và quả quyết.

Muốn kiên trì và quả quyết thì người thủ lãnh phải tự rèn luyện những phẩm chất cơ bản: Người ấy phải làm chủ bản thân và có một ý chí sắt thép.

II. Câu Hỏi Tự Kiểm


  • 1. Bạn thích hay sợ trách nhiệm?
  • 2. Khi đem một quyết định mới ra thi hành, bạn vui thích hay khổ sở?
  • 3. Khi có nhiều công việc phải hoàn tất, bạn có do dự lâu trước khi quyết định khởi sự một công việc nhất định không?
  • 4. Bạn có thường gác lại ngày mai những gì có thể làm ngày hôm nay không?
  • 5. Khi phải làm một việc không lấy gì thích thú, bạn có khuynh hướng hoãn lại hay bạn khởi công một cách quả quyết?
  • 6. Bạn có để cho một trở ngại làm chùn bước hay vui tươi vì thấy đó là một khó khăn phải vượt qua?
  • 7. Bạn có thay đổi ý kiến thường xuyên không?
  • 8. “Người này biết mình muốn gì và những gì người ấy muốn, người ấy biến thành hiện thực". Người ta có thể nói về bạn như thế không?
  • 9. Khi gặp một thất bại, bạn chán nản bỏ cuộc hay bật dậy và bắt đầu lại ngay?
  • 10. Bạn có sẵn sàng bỏ thì giờ và công sức để thực hiện cho bằng được một điều mình đã quyết định không?

III. - Đề Tài Thảo Luận.


“Sống là chọn lựa, và chọn lựa là hy sinh”
Trong nhiệm vụ làm trưởng, bạn đã có hành động chọn lựa nào? Bạn đã hy sinh những gì? Có cần chăng kiên trì và quả quyết để chọn lựa như thế?

IV. - Rèn Luyện


Trong một tuần, hãy làm kế hoạch từng ngày (càng chi tiết càng tốt) và cố gắng theo thời khóa biểu đó một cách sít sao.

V. - Phương Châm


Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu. (Mt 24, 13)

                                                                                                  (tiengnoigiaodan)