Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

ƯỚC MƠ THAY ĐỔI THẾ GIỚI


                     
(Nhà Thờ ở Westminster Abbey, nơi có mộ Vị Giám Mục và ''lời của Ngài'' được khắc trên đó vào thế kỷ 11.)


ƯỚC MƠ THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Khi trẻ tuổi, được tự do nên trí tưởng tượng không có giới hạn, tôi ước mơ thay đổi thế giới.
Khi lớn lên và khôn hơn, tôi thấy rằng thế giới sẽ không đổi thay. Vì thế, tôi hơi rút ngắn tham vọng  của mình và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi, nhưng nó cũng có vẻ bất di bất dịch.
Khi dần dà đi vào những năm cuối đời, trong toan tính liều lĩnh sau cùng, tôi đành bằng lòng chỉ thay đổi gia đình tôi, những người thân thiết nhất với tôi, nhưng than ôi, họ lại không muốn tí nào chuyện đó.
Và, bây giờ, trên giường lâm chung, tôi hiểu ra rằng giá như tôi đã thay đổi bản thân mình trước, rồi làm gương thì tôi đã có thể thay đổi gia đình tôi.
Từ việc cổ xúy và khích lệ của họ, hẳn tôi đã có thể cải thiện đất nước mình và biết đâu chừng thậm chí tôi đã có thể thay đổi được thế giới.''

Phan văn Phước tạm dịch từ bản tiếng Anh trong Video này: You're Part Of Everything There Is: Jordan Maxwell David icke Bashar … 
và ghi lại như sau:

In Westminster Abbey, the following words are found inscribed on the tomb of an 11th century Anglican Bishop:
''When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world.
As I grew older and wiser I discovered the world would not change. So I shortened my sights somewhat and decided to change only my country, but it, too, seemed immovable.
As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me, but alas, they would have none of it.
And now, as I lie on my deathbed, I suddenly realize: If I had only changed myself first, then by example I might have changed my family. From their inspiration and encouragement I would then have been able to better my country,
And who knows, I might have even changed the world.''