Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Sr. STEOPHAN NGƯỜI THẦY GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG GIOAN XXIIII , AN HÒA ĐÀ NẴNG


Sr. Steophan ở nhà nghỉ Sao Biển khi MH đến thăm 

          Sr. STEOPHAN đang nghỉ ở nhà HƯU DƯỠNG các Srs. tại SAO BIỂN . Các bạn nếu có thời giờ nên đến thăm Sr , Sr vui lắm đấy . Hôm Sr. CHAT, Sr. NHIEM , TÒAN (cháu Cha cố Antôn ở Úc về ) và CƯỜNG ở Mỹ về có đến thăm , các Srs cảm động lắm .
          Sr. Steophan đã bị ung thư lưỡi, đã chữa nay nói được rồi , Sr. cũng bị tai biến nay đã đi được nhưng bàn tay phải và các ngón tay không duỗi thẳng được , nên phải nhờ các Srs. khác phụ tắm rửa , thay quần áo .
          Mai Hương đã gặp và thăm Sr. sau khi Cha Hạnh, Sr. Chat, Sr. Nhiem, Tòan và Cường đã thăm Sr. một ngày trước đó . Sr. rất cảm động và vui mừng , vẫn nhắc đến các học sinh thi lớp 5 ***   lần đầu mà đậu tòan bộ  .
        Hiện ở Sao Biển còn có Bà Nhất ANDRE, Sr. MADELEINE NGAI, Sr. COI  giúp phòng áo ; Hình như còn vài Srs.  nữa nhưng Mai Hương vội quá vì ngắn giờ nên không thăm hết được .
       Nếu các bạn đến thăm thì xin gặp Sr Liệu  ( là em của chị Yêu , vợ anh Luận  đang giúp gần đó )  Sr. sẽ hướng dẫn và dẫn đi thăm các Srs. khác .
       Có gì Mai Hương sẽ liên lạc sau .
                                                                                          
                                                                                              Mai Hương (USA)
                                                  (Một cựu học sinh Trường Gioan XXIII ,An Hòa Đà Nẵng)


·         ***Ghi chú :   (Lớp 5 , lớp “nhất” bấy giờ của trường giáo xứ An Hòa Đà Nẵng cũ thi tiểu học vào năm 1962 lúc đó vẫn dùng danh nghĩa của Trường Thánh Tâm Đà Nẵng , mãi đến năm 1964 Cha Cố An Tôn Bùi Hữu Ngạn mới đặt tên chính thức là trường Trung Tiểu Học Gioan XXIII) -  
                 bllcht