Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

7 MỐI TỘI ĐẦU

Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.
Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SCN, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binsfield - một tu sĩ Dòng Tên liệt kê cụ thể như sau:
 • Lucifer - tội kiêu ngạo
 • Mammon - tội tham lam
 • Asmodeus - tội dâm dục
 • Satan - tội hờn giận, thù hằn
 • Beelzebub - tội mê ăn uống
 • Leviathan - tội ghen ghét, đố kỵ
 • Belphegor - tội lười biếng phụng thờ Thiên Chúa
Đối chiếu Anh-ngữ và Latinh:
Lucifer: pride (superbia)
Mammon: greed (avaritia)
Asmodeus: lust (luxuria)
Leviathan: envy (invidia)
Beelzebub: gluttony (gula hoặc gullia)
Amon hoặc Satan: wrath (ira)
Belphegor: sloth (acedia)
Người Công giáo Việt Nam đúc kết những điều này thành 
"Kinh Cải Tội Bảy Mối" như sau:

Cải tội bảy mối có bảy đức:
 • Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
 • Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện.
 • Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
 • Thứ bốn: Hay nhịn chớ hờn giận.
 • Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
 • Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét.
 • Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

(Nguồn : wikipedia)