Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022         Hân hoan mừng năm mới Nhâm Dần 2022 . 
         Chúng con kính chúc  quý Cha Cố Vấn , quý Cha Linh Hướng HTDC , quý anh chị  Huynh Trưởng , quý đoàn viên  HTDC   cùng gia quyến  một năm mới thánh đức và dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa .
         Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta và hoạt động qua chúng ta  để luôn  đem  bình an, yêu thương  và niềm vui đến với các em thiếu nhi  và đến mọi người .

              BAN LIÊN LẠC HTDC