Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

NHÓM CẦU NGUYỆN CHO PT HTDC CỦA GX NGỌC LÂM NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

         

        Gặp gỡ và cầu nguyện hôm  16/6/2022 tại giáo xứ Ngọc Lâm,  Đồng Nai có 18 anh chị xứ Ngọc Lâm, 4 bạn HTDC giáo xứ Phương Lâm  và 4 trưởng ở các nơi khác . Anh chị em ôn lại những kỷ niệm  về HTDC  trong thời gian trước cũng như góp ý trong việc phát triển phong trào trong tương lai .
         Cầu nguyện cho phong trào anh chị em HTDC Ngọc Lâm sẽ thực hiện một tuần /một lần  luân phiên từng gia đình các bạn ở Ngọc Lâm . 
         Cũng được biết , cựu HTDC giáo xứ Phương Lâm hiện nay còn khoảng 60 anh chị em và mỗi năm vẫn gặp nhau một lần vào ngày truyền thống 25/12 hàng năm .  Hai nhóm hứa sẽ qua lại giao lưu thường xuyên hơn .