Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

ĐÓN THÁNG 3 VỀ


Thân mến gửi đến BBT bài mới để đăng tải trong  tháng 3 kính Thánh Cả Giu-se
Chúc quý cha và BBT an bình và hăng say phục vụ trong Chúa và Mẹ, cách riêng mừng  quý cha và quý anh em cùng chọn  thánh Giu-se bổn mạng.


ĐÓN THÁNG 3 VỀ  
* * * * * * * *
Mỗi năm đón tháng 3 về
Lòng con xao xuyến cận kề Thánh nhân
Hằng ngày kinh nguyện thêm chăm
Sáng tối thức tỉnh con hằng vững tin
Giu-se Thánh Cả nhân hiền
Chở che con cái xác hồn bình yên
Gương xưa Cha đã lưu truyền
Chuyên cần lao động, khiêm nhường, vị tha,
Vui tươi, trong sáng, khoan hòa,
Yêu đời nghèo khó, thứ tha lỗi lầm
Từ khi nghe tiếng Xin Vâng
Thánh gia hiệp sống đắc tâm chan hòa
Kính dâng lòng mến thiết tha
Hiệp cùng bó huệ hương hoa thắm nồng
Nguyện xin Cha Thánh đỡ nâng
Con thuyền giáo hội lênh đênh sóng trào
Giu-se Thánh Cả khát khao
Đoàn con khấn nguyện, ước ao kêu cầu
* * * * * * * *
Đan Thụy –-Saigon