Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỒNG HÀNH CỦA HTDC SENEGAL

Hình ảnh chúng tôi sao chép lại của facebook :

"Coeurs Vaillants Âmes Vaillantes CVAV du Sénégal 

(Mouvement d'enfant et d'apostolat des enfants)


Hùng Tâm Dũng Chí Sénegal 
(Phong Trào  Hoạt Động Tông Đồ Thiếu Nhi)

                               
                                    
                              
                                                 VỚI HÙNG TÂM KHÔNG GÌ KHÓ