Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

VÈ HÙNG DŨNG


  
            VÈ HÙNG DŨNG
* * * * * * * *
Nghe vẻ nghe ve
Đặt vè Hùng Dũng
Ai cũng hát theo
Từ ngày tí teo
Đã kéo vào Đoàn
Khăn quàng Ấu Dũng
Áo đẹp lụng thụng !
Thích chỉ tung tăng,
Sinh hoạt rất hăng,
Kim, Hoan, Quang, Nhiệt
   * * * * *
Lớn khôn thân thiết
Chiến chinh,hào kiệt,
Mài miệt giỏi dang,
 Anh Chị xứng đáng,
Các bạn Chúa mời
Luyện tập không ngơi,
Cho đời vươn tới
Bác Ái cao vời
Vui tươi Hùng Dũng
Hương thơm thánh sủng
    * * * * *
Giáo phận khắp nơi
Chân trời góc núi
Gió bụi đường xa
Tre già măng lớn
Tuổi đời nay luống.,
Tình huống khác xa,
Biển trời bao la
Mỗi nhà mỗi chốn
Từ tốn khiêm nhu
Ơn Chúa hộ phù
    * * * * *
Mẹ ru êm ả
Noi gương Thánh Cả
Nhà Na-Za-Rét
Yêu thương đoàn kết,
Được hết đoàn con
Đạo đức vuông tròn
Nhờ ơn Cha Cố
Phù hộ an khang
Huynh Cựu  già làng
Tinh thần trong sáng
   * * * * *
Mộng ước mở mang
Trên khắp nẻo đàng
Quê nhà Việt Nam
Sinh hoạt hiên ngang
Vẻ vang Hùng Dũng.


        Vũ Đan Thụy