Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

CÁC CHA TUYÊN ÚY CỦA LĐ HTDC TABÔRÊ, PHỦ CAM, HUẾ


CÁC CHA TUYÊN ÚY  CỦA LIÊN ĐOÀN HTDC TABORÊ QUA CÁC THỜI KỲ
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHỦ CAM HUẾ

1-     Linh Mục BATÔLÔMÊÔ NGUYỄN PHÙNG TUỆ, sinh năm 1928 tại Mỹ Duyệt, Quảng Bình .
Thụ phong linh mục :  11/06/1953
Thành lập Liên Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí  : 1955
Hiện lưu trú tại Nhà Chung
Mừng Kim Khánh Linh Mục  2003 . Được Đức Giáo Hoàng Hiệp Thông và chúc mừng .

2-     Linh Mục Phêrô NGUYỄN ĐÌNH CHẾ , sinh năm 1929, quê Bắc Ninh .
Thụ phong linh mục : 1958  .
Tuyên úy từ năm : 1958 – 1960
Đã qua đời tại Tây Ninh .

3-     Linh Mục EMMANUEL NGUYỄN VINH GIOANG , sinh năm 1933, quê Phú Xuân .
Thụ phong linh mục : 26/09/1959
Tuyên úy năm : 1960 – 1962 .
Hiện đang coi sóc giáo xứ Diên Sanh .

4-     Linh Mục PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC HIỀN ,  sinh năm 1929, quê Phú Thọ, Quảng Bình .
Thụ phong linh mục  : 1957 .
Tuyên úy HTDC : 1962- 1964 .
Đã hồi tục và được phép chuẩn từ năm 1997 .

5-     Linh Mục PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN CAO , sinh năm 1930, quê Vân An, Thừa Thiên .
Thụ phong linh mục : 26/04/1962 .
Tuyên úy HTDC : 1964-1965
Hiện là Quản xứ Sáo Cát .
Trước năm 1971 là Chủ Tịch của HTDC . Sau Đại hội Nha Trang 1971 là Tổng thư ký văn phòng Liên Lạc  Toàn Quốc . Cùng với cha LÊ VIẾT PHỤC , TRẦN VĂN TRƯỜNG (Đà Nẵng) , BÙI HỮU NGẠN (ĐN) , LÊ QUANG TRÌNH (QN) , tổ chức Đại Hội HTDC Toàn Quốc tại Nha Trang từ 17 đến 22/07/1971 .
Từ tháng 01 năm 1974 là Tổng Tuyên Úy HTDC .

6-     Linh Mục HOÀNG THÁI ÂN , sinh năm 1929, quê Vinh .
Thụ phong linh mục : 1965 .
Tuyên úy HTDC : 1965-1966 .
Qua đời năm 1992 tại Phan Thiết .

7-     Linh Mục GIOAN HỒ HÁN THANH , sinh năm 1939 , quê Hà Tĩnh , Đia Phận Vinh .
Thụ phong linh mục : 1966 .
Tuyên úy : 1966-1968 .
Mất ngày : 24/07/1997 tại Buôn Mê Thuật .

8-     Linh Mục ĐÔMINICÔ NGUYỄN THANH LỊCH , sinh năm 1940 , quê Thái Bình .
Thụ phong linh mục : 13/06/1968 .
Tuyên úy : 1968-1971 .
Mất ngày 2/1/1994 tại giáo xứ Cao Thái , Thủ Đức .

9-     Linh Mục STÊPHANÔ LÊ CÔNG MỸ , sinh năm 1942, quê Phú Lương, Quảng Điền , Huế .
Thụ phong linh mục : 21/12/1971 .
Tuyên úy HTDC : 1971-1972 .
Hiện đang mục vụ tại Giáo Phận Phan Thiết .

10-  Linh Mục PHÊRÔ TRẦN VĂN QUÝ , sinh năm 1944, quê Tây Linh, Huế .
Thụ phong linh mục : 23/05/1973 .
Tuyên úy HTDC : 1973-1974 .
Hiện đang là Quản xứ  Phường Đức .

11-  Linh Mục GIUSE CÁI HỒNG PHƯỢNG , sinh năm 1947, quê Bình Thôn , Quảng Bình .
Thụ phong linh mục : 30/04/1974 .
Là Tuyên úy HTDC cuối cùng ờ nhà thờ Phủ Cam :  1974-1975 .
Hiện đang là Quản xứ  Loan Lý .