Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

12 ĐIỀU TÂM NIỆM HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


12 ĐIỀU TÂM NIỆM 
Nhạc : LM. GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC 

12 ĐIỀU TÂM NIỆM 
HÙNG TÂM DŨNG CHÍ

            Hùng Dũng mọi lúc mọi nơi,
Là người công giáo sống đời nết na .
            Hùng Dũng ngay thẳng thật thà,
Luyện lòng trong trắng nõn nà tốt tươi .
            Hùng Dũng vui vẻ tươi cười
Dù khi nguy khó vẫn cười vui luôn
            Hùng Dũng sạch sẽ luôn luôn
Tính tình cẩn thận ghi lòng sắt son.
            Hùng Dũng tử tế vuông tròn
Nói cười lịch thiệp đẹp lòng người ta
            Hùng Dũng thảo hiếu mẹ cha,
Là anh em bạn thiết tha mọi người .
            Hùng Dũng mau mắn vâng lời
Tuân theo triệt để ý lời cấp trên .
            Hùng Dũng chu đáo vẹn toàn ,
Thực hành mọi việc toại nguyền ước mong .
            Hùng Dũng hăng hái chí lòng,
Ham mê lo việc hăng nồng vui chơi .
           Hùng Dũng sung sướng giúp người ,
Hiến thân phụng sự vui cười ngại chi .
           Hùng Dũng ưa thích khó nguy,
Hy sinh can đảm ngại gì gian truân .
           Hùng Dũng quyết chí hiến thân
Giao chinh cho Chúa toàn phần thế gian .