Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2020KÍNH CHÚC 

QUÝ CHA CỐ VẤN QUÝ CHA LINH HƯỚNG,  

QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG,  

TOÀN THỂ ĐOÀN SINH HTDC VÀ GIA QUYẾN  

MỘT MÙA GIÁNG SINH ẤM ÁP,  AN LÀNH  

TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG .


BAN LIÊN LẠC HTDC