Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

MỪNG LỄ PHỤC SINHPHỤC SINH VỚI CHÚA

Mỗi lần mừng Chúa Phục Sinh
Lòng nghe dào dạt ''Diễm Tình Thiên Ân'':
Vì con, Thiên Chúa giáng trần!!!
Vì con, Ngài phải mang ''thân phận người''!!!
Vì con, Ngài bị nhạo cười!!!
Vì con, Ngài đổ Máu Tươi dọc đường!!!
Vì con, ở chốn Pháp Trường
Ngài yêu, gánh tội của dương thế này!!!
Vì con, Ngài bị dang tay

Tréo chân để ''kẻ hăng say giết mình''(quân dữ)
Cúi đầu, cầm búa đóng đinh
Ngài trên ''Thập Giá Hy Sinh Đền Bù''!!!
Con quỳ lạy Chúa Giêsu
Phục Sinh đè bẹp ''ba thù hung hăng'':
Thế gian, xác thịt, Xa-tăng (Satan)
Giúp con thờ Chúa Vĩnh Hằng, Tối Cao!!!
''Phục Sinh với Chúa'' là Rao
Tin Mừng Cứu Độ cho bao nhiêu người!!!


Đức Quốc, Thứ Bảy Tuần Thánh, 26.3.2016

Đaminh Phan văn Phước
MỪNG LỄ PHỤC SINH 

Để tới lễ Phục Sinh,
Phải qua tuần thương khó.
Vậy ai đang đau khổ,
Sẽ tới ngày hiển vinh…
             ***
Chúa sống lại như lời đã phán hứa.
Khắp nhân gian mừng rỡ cất tiếng ca :
Halleluia! Halleluia!!!
Nay sự Chết không còn đáng sợ nữa.
              ***
Nay sự Chết chỉ còn là cánh cửa 
Để Ki Tô hữu mạnh dạn bước vào;
Với xác hồn trong sạch và thanh cao,
Vượt Cửa Tử có thiên thần đón rước.
                  ***
Ôi! Thiên Chúa quyền năng ai suy được:
Tự giáng trần, hiến mạng rồi phục sinh,
         Chuộc tự do cho hết thảy chúng sinh,
Và đưa họ về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Halleluia! Halleluia!!!

                               (Thế Kiên Dominic)


     MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH
                  ********
Mẩu nhiệm quyền uy Chúa Phục Sinh:
Vượt qua tri thức mọi sinh linh.
Vì chưng Thiên Chúa thương nhân loại
Đến nỗi Ngôi Hai tự hiến mình.
Tưởng niệm Giê Su Vua Cứu Thế
Vững tin Thánh Tử Chúa Chiên lành.
Chết đi, sống lại: lập Vương Quốc,
Kinh Thánh,Tin Mừng đủ chứng minh.

                               (Thế Kiên Dominic)