Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

PHIM : LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM(Nguồn : videoconggiao.org)


Dân ta phải biết sử ta.
Giáo dân công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.
Trên bốn trăm năm hiện diện, một bề dày lịch sử phong phú.
Từ việc khai móng thế kỷ 16, đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương và phục vụ  quê hương hôm nay, có ánh sáng chen lẫn bóng tối (Thư chung 1980), khi vinh quang lúc tủi nhục.
Biết để yêu, biết để tránh sai lầm , để  vững bước trên đường chân lý.
                                                                      (Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng )

Để biết sâu hơn về lịch sử công giáo VN ,
Kính mời các bạn xem : Tìm Hiểu Lịch Sử Công Giáo Tại Việt Nam
của Lm An Tôn Nguyễn Trường Thăng

TÌM HIỂU LỊCH SỬ CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM