Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN-A

 


CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A
Mt 16,21-27

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn
theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập
giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: 
Chúa không “mị dân”, không chơi
trò ú tim, nhưng đòi hỏi cách quyết liệt: “Ai
muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá hàng ngày mà theo”. Chúa không chỉ
nói mà nêu gương: 1/ “Phận là một vì Thiên
Chúa, nhưng không đòi hỏi được ngang hàng
với Thiên Chúa, mà tự hạ, mang thân phận tôi
đòi, vâng phục đến chết và chết trên thập giá
(Pl 2,6-8). 2/ Khi được dân ngưỡng mộ muốn
suy tôn, Chúa đã lánh đi nơi khác. 3/ Trong cầu
nguyện trong vườn Cây Dầu, Chúa vẫn quyết
liệt từ bỏ tới cùng: “Lạy Cha, nếu có thể được,
xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy,
xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt
26,39).

Mời Bạn: 
Để có thể từ bỏ hoàn toàn, bạn
phải tập từ bỏ dần dần, mỗi ngày một chút,
từ những việc nho nhỏ. Điều khó nhất là từ
bỏ bản thân, ý riêng mình: “Chiến thắng
67
chính mình là chiến thắng vẻ vang nhất”.

Chia sẻ: 
Một nghịch lý : càng “mất” thì lại
càng “được”. Dám mất sự sống thì lại được
nó cách toàn vẹn. Các thánh là những người
thành công trong việc từ bỏ: Càng bỏ mình,
các ngài càng giống Chúa. Tưởng rằng thánh
giá đè bẹp con người, không dè nó lại nâng
con người lên. Chia sẻ cảm nhận của bạn về
những tư tưởng trên đây.

Sống Lời Chúa: 
Tập từ bỏ bằng cách nén lại
một tiếng than vãn, nhịn một câu nói trả đũa,
kiềm chế một phản ứng nóng giận.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, Chúa đã dạy và nêu
gương từ bỏ cho chúng con. Trên con đường
đi theo Chúa, xin giúp con quyết liệt và mau
mắn đáp lại những khi Chúa muốn con từ bỏ
một điều gì khiến con không hoàn thiện.
Amen

LM. Giacôbê Nguyễn Hồng Phong