Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Đội Trưởng với Đội Phó

 


Đội Trưởng với Đội Phó        


Đội phó là người Đội Trưởng chọn với sự đồng ý của Cha hoặc Huynh Trưởng để giúp em điều khiển Đội và thay thế em khi vắng mặt . Phó Đội Trưởng vẫn là một đội viên , không phải trưởng , không có dấu hiệu riêng , không chỉ huy , trừ khi thay thế Đội Trưởng vắng mặt và ngay ở trường hợp này , cũng không có đủ mọi quyền lợi của Trưởng : em chỉ được dự buổi họp trưởng , khi các HTR hoặc Đội Trưởng mời .
Em khác đội viên ở những đức tính , óc đoàn thể hơn người của em . Nếu em hiểu rõ vai trò của mình , chính em sẽ lôi kéo đội viên vui vẻ theo lời khuyên  và những quyết định của Đội Trưởng .
Khi tập họp Đội phó đứng cuối cùng , sau cả mấy chú “ lính mới “ . Như thế , Đội được dàn giữa giữa Đội Trưởng và Đội Phó , chính em sẽ giơ tay cao hơn cả  để tỏ rằng Đội đã sắp sẵn .
ĐỘI TRƯỞNG TỰ CHỌN ĐỘI PHÓ . Nhưng hỏi ý kiến Cha hoặc Đoàn Trưởng đã , vì có nhiều kinh nghiệm hơn em . Đội Trưởng nên coi Đội phó như một người bạn tốt hơn cả và không gì cừ hơn là tình đoàn kết  và bằng hữu giữa Đội Trưởng , Đội Phó : cả hai có cùng một lý tưởng , cùng một nguyện vọng được một Đội  “ chạy “  tốt ; cả hai luôn ở bên nhau, cùng nhau trao đổi những dự định . Đội Trưởng không làm gì mà không hỏi ý kiến Đội Phó ; Đội Phó đôi khi cho Đội Trưởng những ý kiến hay , Đội Trưởng phải vui vẻ lĩnh lấy .
Sau này , trưởng thành cả hai vẫn còn là bạn tốt của nhau , sẽ vui thú nhắc nhớ những ngày tươi đẹp sống chung trong Đoàn , về cái lý tưởng đã cùng nhau trao đổi và chuyển thong cho người khác .
Tuy nhiên , Đội Trưởng không phải chỉ theo “ con tim “ mà chọn Đội Phó : “ tôi chỉ chọn cái người tôi thấy dễ hòa hợp  với tôi hơn cả “ . Không . Em hãy chọn sau khi suy nghĩ đến lợi ích chung của Đội em . Làm sao em có thể trông cậy Đội Phó giúp em và thay thế em lúc cần .
Đôi khi chọn một em nghịch ngợm , ít suy nghĩ làm Đội Phó cũng được nhiều việc . Một tướng ồn ào làm Đội Phó khá hơn một thằng bệu lì xì nhu nhược , miễn sao hắn thẳng thắn . Trước hết , Đội Trưởng cho em làm thử ít lâu ; trao trách nhiệm cho em dần dần , khuyên giải và nói cho em biết mình tín nhiệm em . Dần dần quen việc , em ấy có thể một mình giải quyết .
Thường làm Đội Phó để sau lên làm Đội Trưởng . Hẳn ngày nào đó phải chia đôi Đội hoặc Đội Trưởng thăng Cơ em tro Đội mới hoặc Đội cũ lại cho Đội Phó mà chính em đã huấn luyện để chỉ huy . Trong ít nhiều Đoàn , đây là dịp tổ chức những nghi lễ rất cảm động ; Đội Trưởng mới đặt tay trong tay người em sắp thay thế  và hứa em sẽ đem hết thiện chí phục vụ đội viên  về mọi phương diện , mà Chúa đã đặt em làm trưởng và làm người canh giữ .
Em Trưởng nhỏ , tôi gửi gắm em Đội Phó . Nếu em hết lòng lo đến đội viên của em , em phải săn sóc Đội Phó hơn nữa , vì chắc chắc em ấy sẽ làm Trưởng trong tương lai mà Chúa đã ký thác cho em . NHƯ CHÚA GIÊSU HẾT LÒNG LO LẮNG HUẤN LUYỆN CÁC TÔNG ĐỒ EM CŨNG PHẢI ĐEM HẾT TÂM LỰC SĂN SÓC LÀM SAO CHO ĐỘI PHÓ TRỞ THÀNH TRƯỞNG MAI NGÀY . Chính nhờ đó , Nước Chúa Kitô dần dần mở rộng như giọt dầu loang trên giấy , vì có nhiều thiếu nhi như em  biết làm những bài toán nhân đội .

*

Buổi  họp Đội Trưởng

Các Đội Trưởng họp mỗi tuần một lần , tốt hơn họp sau buổi họp Đoàn .
Trong một Đoàn có tổ chức hẳn hoi , buổi họp Đội Trưởng rất quan trọng  . Nhờ đấy , cố nhiên , Cha hoặc Đoàn Trưởng huấn luyện Đội Trưởng và cho lời chỉ giáo cần thiết . Nhưng buổi họp Đội Trưởng còn phải có cái gì hơn thế nữa . Đi họp không phải chỉ để nhận chỉ thị mà chính là hội nghị , một HỘI ĐỒNG ĐỘI TRƯỞNG , tại đây , nhờ Cha và Đoàn Trưởng giúp đỡ , khuyên nhủ , các Đội Trưởng học biết ĐIỀU KHIỂN THẬT SỰ ĐOÀN HỘI .
Thực ra , mỗi Đội Trưởng chịu trách nhiệm một Đội , có nghĩa vụ đối với các linh hồn , và vì Đoàn gồm nhiều Đội , nên Hội Đồng Đội Trưởng  có bổn phận làm tất cả những gì liên hệ  đến bước tiến của cả Đoàn .
Như thế , các Đội Trưởng sẽ hiểu hơn những trách nhiệm của mình và càng sẵn lòng giúp Cha mà họ biết gánh nặng mà ngài phải mang trên vai như thế nào .
Một Trưởng được các Trưởng khác , hoặc tất cả đoàn sinh chọn sẽ chủ tọa hội đồng  và đem ra những vấn đề thảo luận . Các Trưởng khác thay phiên nhau làm thư ký buổi họp .
Khi Đoàn Trưởng vắng mặt , đôi lúc có thể cho Đoàn Phó thay chủ tọa hội đồng , nhưng ít ra cũng phải có “ trình độ cao “ vừa đủ .
Công tác quan trọng nhất của hội đồng  là PHÊ BÌNH BUỔI HỌP ĐOÀN , vì nó đặt nhiều vấn đề , cả cuộc sinh hoạt Đoàn cũng lệ thuộc vào đấy . Trong khi hồi tưởng lại ngày họp vừa qua , các Đội Trưởng sẽ thấy dễ dàng những lý do nó chạy đều , hay ngược lại , nó luộm thuộm , bình bòng . Mỗi Đội Trưởng hiểu rõ hơn thái độ  đội viên của mình ; nhớ lại những nhận xét trong buổi họp , nhận thấy những thiếu sót của mình : trò chơi cướp cờ lâu quá – không ngăn nổi đội viên cãi nhau – không được  để bất cứ ai chia dấu hiệu – làm thế nào khi thấy một đội viên chơi gian ? ….
Như thế , người ta sẽ thấy những cái nho nhỏ phải sửa chữa , phải tìm lời gì để khuyên giải một đội viên hơi nản chí , những kẻ vắng mặt , đau ốm , mới nhập Đoàn , bàn cãi về  việc nhận đoàn sinh tuyên hứa .   
Hội đồng có thể xác định luật chơi , sửa soạn những trò chơi tuần tới , dự thảo chương trình hoạt động tháng sau , với mọi ý tưởng cốt yếu , chẳng hạn để hiểu rõ hơn những nơi truyền giáo , hoặc chuẩn bị vào nghề  .
Cũng có thể ấn định một cố gắng chung  để thực hiện thêm  tình đại đoàn kết , vâng lời Đội Trưởng , cầu nguyện cho ai nấy tôn trọng luật buộc rước lễ  Mùa Phục Sinh trong xứ .
Sửa soạn một cuộc lễ , cuộc xuất du . Tóm lại , mọi cái đều có thể đem ra thảo luận ở hội đồng . Đấy cũng là dịp tiện để trình Cha về tất cả cuộc sinh hoạt , vào những lúc khác Cha đâu có rảnh .
Hội đồng còn phác họa tổng quát chương trình kiến tạo cộng đồng Kitô hữu thu hẹp , đó là Đoàn . Hội đồng luôn luôn gợi ý các Đội Trưởng biết tự nhủ : “ Ta ở đâu đây, doàn và hết thẩy chúng tôi , chính tôi đứng trước lý tưởng chung ra sao ?” . Một em trưởng nhỏ đã nói : Hội đồng ví như kim chỉ nam để xem mình có đi đúng đường hay không . Phải , kim đó chỉ Chúa Kitô và đường là luật bác ái , là sự hòa hợp giữa hết thảy anh em , là nụ cười HT-DC .
Và trên con đường đang lôi cuốn lớp thiếu nhi đó có các Đội Trưởng không ? Như thế , kinh kết thúc buổi họp sẽ sốt sắng biết mấy !