Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ ĐOÀN DON BOSCO 19/6/2022


       Chiều chúa nhật 19/6/2022 đoàn HTDC Don Bosco giáo xứ Quảng Nghệ- Hữu Phước- Đức Mỹ   sinh hoạt thường kỳ như mọi  khi  .      

       Cho các em tập trung toàn đoàn  để chào cờ , câu chuyện đầu tuần , sinh hoạt trò chơi khởi động ; sau đó chia về các Cơ để sinh hoạt riệng .

- Cơ Chiến Chinh và Cơ Nhiệt Quang được làm khảo sát  về nguyện vọng cống hiến cho đoàn trong tương tai, muốn công tác ở vị trí nào..v..v...

- Cơ Kim Hoan được tập hát sinh hoạt và chơi các trò chơi phù hợp.

- Cuối giờ, tập trung lắng nghe phổ biến chươnh trình và kế hoạch sắp tới của Đoàn . 

       Một vài vấn đề tồn tại :

- Còn nhiều bạn chưa thuộc 12 điều tâm niệm HTDC .

- Đi sinh hoạt chưa đông đủ, nhiều bạn vắng vì thi cử.

- Nghiêm tập chưa được hoàn chỉnh, còn lúng túng, dù đã được đào tạo bài bản. 


           Với những vấn đề trên, Đoàn  khắc phục  dần trong những tuần tới .

                    Đoàn Trưởng 

                   Đoàn HTDC Don Bosco