Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

THƯ MỜI HỌP MẶT-TĨNH TÂM CỰU HTDC 2017


Trân Trọng Kính Mời 
Anh Chị 
Tham dự ngày HỌP MẶT - TĨNH TÂM  CỦA  CỰU HÙNG TÂM DŨNG CHÍ 
Thời gian :  08g  đến 16g  ngày thứ bảy , 11/02/2017 
Tai : Trung Tâm Mục Vụ TU VIỆN THÁNH MARTIN 
Địa Chỉ : 1/4 KP 10 Tân Biên, Biên Hòa , Đồng Nai .
Sự hiện diện của các Anh Chị sẽ kết nối thêm tình thân và gắn kết hơn nữa với các hoạt động Mục Vụ Tông Đồ Thiếu Nhi . 
                                                                                            
                                                                                                  Tp HCM, ngày 25/01/2017 
                                                                                                               ĐD BTC CHƯƠNG TRÌNH 
HỌP MẶT-TĨNH TÂM

8g : Đón tiếp
9g : Khai mạc : - Hát kinh Chúa Thánh Thần
- Cha Phêrô PHAN VĂN TƯƠI tuyên bố khai mạc
9g30: Chia sẻ  của Cha Giuse NGUYỄN TIẾN LỘC
10g30 : Thánh lễ đồng tế
12g : Cơm trưa
14g : Chia sẻ và thảo luận về hoạt động của PT HTDC hiện nay và tương lai .
16g : Chầu Thánh Thể
16g20 :  Lời cám ơn Quý Cha ,quý ân nhân
16g30 : Hát Bài Ca PT– Kết dây thân ái
–Bài ca tạm biệt