Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

XIN MƯA CỨU CHUỘCXIN MƯA CỨU CHUỘC

Trời, mây! Xin hãy đổ sương,
mưa Ơn Cứu Chuộc xuống dương thế này!
Trong đêm u tối, đọa đày,
đoàn con nao nức, mong ngày tới mau
như bầy nai khác theo nhau
đi tìm dòng suối ở sau bìa rừng!
Chúa ôi! Xin Chúa hãy dừng
bao cơn thịnh nộ! Xin đừng thẳng tay!
Đoàn con tội lỗi xưa nay,
thành tâm sám hối, chấp tay khẩn cầu!
Tội xô xuống đáy vực sâu!
Nếu Ngài chấp tội, ''Đường'' đâu tìm về?
Ngàn lần cúi lạy Giavê!!!
Mưa Ơn Tha Thứ trăm bề tội khiêng!
Tình Ngài vô lượng, vô biên!
Xin Ngài cởi hết xích xiềng tội nhân!
Giavê là Suối Hồng Ân!
Xin Ngài mau đến cứu Dân lầm đường!
Đất-Trời xe chữ ''Tình Thương''
bằng Lời của Chúa, Quỷ Vương đầu hàng!!!
Bốn Tuần Mùa Vọng ca vang:
Lời Ngài hứa ở Địa Đàng năm xưa...
Đoàn con đấm ngực, xin chừa!!!
Satan quỷ quyệt đang lừa giáo dân!
Xin cho Mục Tử chuyên cần
Sống Lời Chúa dạy: xả thân cứu đời!!!
Cúi xin Thánh Mẫu Chúa Trời
giữ gìn Giáo Hội ở nơi Thế Trần!
Mẹ là Trinh Nữ Hồng Ân
Xin thương Giáo Hội, đỡ đần đoàn con!

Đaminh Phan văn PhướcKính mời quý Vị nghe ca khúc:
TROI CAO (Lời dưới nốt nhạc và tiếng đờn.)
Xin mời quý Vị nghe thêm Thánh Ca:
Venez divin messie - Bide et Musique (Có Ca Đoàn và lời Thánh Ca.)
VENEZ DIVIN MESSIE : St.Augustin (Theo bản mà tôi thuộc lòng: ''Vous êtes source de vie'', chứ không phải ''Vous êtes notre vie''.)