Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

ĐẠI HỘI TƯƠNG PHÙNG
ĐẠI HỘI TƯƠNG PHÙNG
(vào Ngày Lễ Chúa Thánh Thần)

Hằng năm ''Đại Hội Tương Thân''
Nhân Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Ngôi Ba
Tin yêu, chẳng ngại đường xa
Nghe theo tiếng Chúa thiết tha kêu mời
Hằng ngàn Tín Hữu khắp nơi
Trên toàn nước Đức lại dời gót chân:
Ra đi với Chúa Thánh Thần
Bằng Tin-Cậy-Mến, phú dâng xác, hồn
Vào Bàn Tay Đấng Chí Tôn
Là Nguồn Phúc-Lộc vĩnh tồn, siêu nhiên
Linh hồn là việc ưu tiên
Tạm quên danh lợi, bạc tiền, bản thân…
Phù vân gởi lại phù vân
Ra về sống Đạo: kết thân với đời
Để làm nhân chứng NƯỚC TRỜI
Là trồng cây Đức đời đời xanh tươi
Dang tay đón nhận tình người
Tức là kính Chúa theo mười Điều Răn:
YÊU là dấu chỉ thiện căn
In sâu như thể vết hằn không phai!
Hôm nay, quá khứ, tương lai:
Chuỗi ngày dương thế là ''Bài Hồng Ân''!
Nếu không nhờ Chúa Thánh Thần
Thì đời là kiếp phong trần tối tăm!
Thánh Thần giờ đã viếng thăm
Cùng ta làm chứng giữa trăm, triệu người
Đức Tin là đóa hoa tươi
Gieo trong nước mắt, sẽ cười hoan ca!
Cánh Đồng Truyền Giáo bao la
''Gặt nhanh, mang lúa'' về Nhà Cha Chung
                        …....
Hằng năm Đại Hội Tương Phùng
Chia tay, nuối tiếc…, nhớ nhung tình người…!Kính mời nghe Thánh Ca: ''Xin Chúa Thánh Thần đến...''

VENI CREATOR SPIRITUS - Giovanni Vianini - YouTube
Đaminh Phan văn Phước