Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

CHÚC MỪNG TRẠI THÁNH LINH III


CHÚC MỪNG  

TRẠI HUẤN LUYỆN THÁNH LINH III
tại Linh địa MẸ TRÀ KIỆU
(1/8-2/8/2013)

Mong ước qua hội trại huấn luyện này , với sự soi sáng của Chúa Thánh Linh mọi thành viên HTDC sẽ hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa Ki tô  để mang Thiên Chúa đến cho mọi người .
Xin Chúa và Mẹ Trà Kiệu  chúc lành và phù hộ cho mọi sinh hoạt của HTDC trong những ngày hội trại  .


banlienlaccuuhuynhtruongBÀI CA PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ