Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

GIỚI THIỆU PT HTDC CHO CÁC DỰ TU

GIỚI THIỆU VỀ PT HTDC CHO CÁC DỰ TU 

Ngày 3/7/2018, Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc và Cha Phaolô Phan Thanh Giang, Giám Đốc DCCT Mai Thôn đã khai mạc TRẠI ĐỊNH HƯỚNG ƠN GỌI 2018 tại khu nhà DỰ TẬP, DCCT Mai Thôn, 970 D Bình Qưới , Bình Thạnh, Tp HCM .Trại được tổ chức từ 2/7/2018 đến đến hết ngày 6/7/2018 với sự tham dự của khoảng 50 em 16-18 tuổi , đến từ các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn Tp HCM . 
Các trại sinh sẽ được hướng dẫn về linh đạo DCCT (Cha Giang ) , về lịch sử DCCT (Cha Vượng), về mục vụ DCCT ( Cha Thuận) , trò chơi và thể thao (Cha Đạt) , về tổ chức lửa trại (chị Nga) .
Chiều 3/7 , Cha Tiến Lộc cũng giảng cho các trại sinh về các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành Việt Nam hiện nay , trong đó có Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí . Trong dịp này ,Huynh Trưởng HTDC Đoàn Trọng Phiên cũng tham gia sinh hoạt ca hát với các em , đồng thời Trưởng Trần Thế Châu cũng giới thiệu sơ lược về lịch sử Phong Trào , về mục đích, tôn chỉ , về phương pháp sư phạm của Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí cho các trại sinh .
Mong rằng trong tương lai có nhiều trại sinh của TRẠI ĐỊNH HƯỚNG ƠN GỌI này sẽ trở thành các Thầy , các linh mục DCCT bắt tay hành động , giúp đỡ cho các em thiếu nhi qua Phong Trào HTDC .