Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

NHẢY LỬA

Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng. Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa, hồng trong khói xanh trong đêm bốc cao. Cùng cầm tay vang lừng ta chúc lửa thêm sang tươi xua tan bóng đêm. Anh em ta vui đùa ca hát. Hát cho đời vui vui thật vui. Lời 2: Anh em ơi,ta hãy lắng tai nghe ngàn muôn tiếng vang. Trong đêm khuya, trong ánh khói đêm tối rừng cây gió rào. Lên cho cao ngất cùng cao sáng, to lửa lên ngùn ngùn ngất cao. Cùng, cao ngất cùng cao sáng, to lửa lên cao to lửa lên. Lên cho cao, cao càng cao vút. Bốc lên nào cao cao thật cao.

KHAI LỬA CHO ĐÊM LỬA TRẠI


09 hình thức khai lửa thông dụng nhất cho đêm lửa trại
Tùy thuc vào hình thc và ni dung ca tng loi la tri mà ta có s khai la, châm la cho phù hp đ gây cho người d s bt ngthú v. Có rt nhiu cách khai la, chúng tôi xin đơn c vài li khai mc thông thường đ bn đc chn la s dng và biến chế ra thêm.

Nên lưu ý đa thế là mt yếu t quan trng đ la chn loi hình khai la, và cn phi tp dt đ khi tr ngi cho đến khi khai la chính thc.
Đến gi la tri, ban qun tri và các đi tp trung đến khu vc đt la. Khi mi người đến đông đ, tri trưởng hoc người đi din cao nht được mi ra đ châm la khai mc la tri. Người này cm ngn đuc đã chun b sn ri châm vào đng ci; sau đó phát biu ýkiến y quyn li cho qun trò điu khin đêm la tri.
Hoc đến gi khai mc, qun trò hay qun ca hát vang bài “Gi la” ri mi tt c cùng tham gia. Các đi reo hò, hát vang nhng bài ca và bước nhanh đến khu vc la tri. Khi các đi đến đông đ, tri trưởng ra châm la, phát biu ý kiến khai mc la tri.
Châm la theo cách này ch cn chun b ci đ đt, du hôi và đuc.
Đu tiên là bóng đêm bao trùm, mi người ngi hoc quì quanh đng ci. Nhng tiếng hú và tiếng đng báo hiu mt tai nn đang p đến; thn Bóng Ti xut hin vi nhng li gào thét man r, qun qui... bng thn Ánh Sáng xut hin, trên tay có ngn la diu kỳ vi nhng li vng mang li s sng cho loài người khp thế gian. Thn Bóng Ti hong s b chy trong tiếng cười chiến thng ca thn Ánh Sáng.
Bài ca gi la vang lên, tt c cùng nhy múa. Ngn la bng sáng soi ri mi người tay trong tay bên nhau vang câu ca (có th kết hp nhiu cách châm la như: dùng chut la, châm đuc, dây đin...). Hết li ca, qun trò mi tri trưởng ra khai mc.
Các đi chun b cho mi đi viên ca mình mt ngn đuc. Các đi trước khi vào la tri, cm đuc t 4 hướng ch hiu lnh ca người điu khin. Khi nghe hiu lnh hay bài ca “gi la” vang lên, t 4 hướng các đi đt đuc và cùng lúc tiến thng vào đa đim đt la tri.
Khi các đi đã đến đ và đng thành vòng tròn quanh đng la thì tng đi giơ đuc quay v phía tay phi ca mình đi theo vòng tròn nh. Mi vòng tròn nh xoay ti ch ba vòng và khi nghe tín hiu bn vòng tròn nh hp li thành mt vòng tròn ln chung quanh đng ci. Qun trò mi đi biu và tri trưởng ra châm la, sau đó các đi tiếp tc ly đuc châm vào đng ci cho nó bng sáng lên. Xong, v v trí cũ và tri trưởng ra phát biu khai mc ri trao trách nhim li cho qun trò điu khin chương trình.
Có th dùng mt cách khác như sau:
Dùng si dây km căng thng t 4 cành cây gn khu vc la tri xung mt cc đóng gia đng ci.
§  Làm 4 ha tin bng cây qun vi tm du hay nha thông (nếu có th ct kèm theo pháo bông cho đp), làm 2 vòng thép ct trong ha tin đ có th tut theo dây km mt cách d dàng.
§  Treo ha tin phía cành cây bng mt si dây vi, t ha tin làm thêm mt si dây khác có tm du ri thòng xung đt (lưu ý si dây không thòng xung đt quá đ khi nh hưởng đến người tham d).
§  Khi châm la dây vi cháy dn lên làm sáng ha tin và đt dây vi, ha tin theo dây km buc xung đng ci làm cháy bng lên ngn la tri.
§  Mt chi tiết cn chú ý là làm sao cho 4 ha tin cùng xung mt lượt thì rt đp.
Cách châm la này thường dùng đ khai mc la tri truyn thng. La tri được ly mt nơi gn tri như đn th mt danh nhân, ti mt di tích lch s...
Rước la loi này ging như rước la Olimpic hoc rước la trong các Đi hi TDTT. Khi la v đến nơi, qun trò cho tri sinh cùng ra đón la, ngn la được chuyn đến tay tri trưởng hoc người khách mi danh d, sau đó người này châm đuc vào ci cho cháy sáng lên. Tri trưởng phát biu khai mc, gii thiu vi toàn tri ban ph trách tri ri y quyn cho qun trò điu khin đêm la tri.
Mun t chc cách khai la này, ban qun tri cn c người liên h trước vi nơi ly la. Chun b mt đi rước la thiêng gm mt đi trưởng và hai đi viên có nhiu thành tích hot đng xut sc. Đuc cũng phi được chun b tt đ tránh xy ra s c dc đường. Có th mang theo 1-2 cây đuc d phòng nếu đường đi rước la tương đi xa.
Tuy vy, đường đi t tri đến nơi ly la không nên vượt quá 1 kilômet.
Nếu cm tri gn sông, bin, h nht là nơi gn lin vi nhng di tích lch s; vi nhng chiến công, truyn thng... thì nên dùng cách ly la này.
Sau khi tp trung xung quanh đng ci, qun trò ra hiu lnh, đi ly la chun b ly la. Qun trò làm điu b và nói to: “Kính mi thn La vào d la tri”. Và lúc đó, mt đi viên trong nhóm bo v la bí mt kéo la t xa vào b. Đi trưởng đi danh d châm ngn đuc vào la, la bén làm cháy đuc, đi trưởng giơ cao cây đuc cùng toàn đi danh d chy thong th vào nơi đt la. Sau đó trao đuc cho tri trưởng đ châm la khai mc la tri. Khi la bng cháy thì tri trưởng phát biu khai mc la tri.
Mun ly la kiu này, cn có s chun b trước mt cách bí mt. La thp t mt đèn du hoc mt đon nến ln đt trong mt cái hoa sen làm bng giy bóng kính có màu cánh sen, hoa sen được đt trên mt miếng g nh mng (đ hoa sen ni trên mt nước). Dùng mt si dây dài, mt đu buc vào miếng g, còn mt đu buc vào mt cái cc đóng b sông, h, bin. Đ vic kéo la được d dàng nhanh chóng, có th buc đu dây vào mt cái ròng rc, khi quay ròng rc, dây thu ngn li dn và kéo đèn hoa sen vào b.
Nên gi bí mt đ gây bt ng cho tri sinh. Có th chn c nhng người biết bơi gii đ đưa hoa sen có đèn chưa thp la mang ra xa ngoài b mt khong an toàn. Sau khi có hiu lnh, thì nhng người này mi thp đèn lên đ nhng người trong b kéo đèn vào.
Chú ý: La phi đ sáng sao cho t xa đã thy la trên mt nước, ging như mc t trong nước hin ra.
Khi toàn tri đã có mt đông đ quanh đng ci, qun trò bt nhp bài hát “Gi la”, sau đó đến trước tri trưởng và nói to: “Xin tri trưởng mi thn la t trên cao xung khai mc đêm la tri hôm nay”. Tri trưởng bước ra vòng la ri git mnh mt đu dây buc sn đ ng trên đu: mt mi la t trên cao rơi xung trúng vào gia đng ci, ngn la bùng cháy lên.
Cách châm như sau: dùng 1 si dây km chăng t 2 cây cao sao cho si dây chy ngang qua gia đng ci. Trên dây km nh treo 1 cái ròng rc hoc tương t (cn buc k đ nó không di chuyn được). Dùng 1 si dây khác chy qua ròng rc, đu dây gn ròng rc mang mt hp kim loi (lon sa bò rng 1 đu) có đng gi tm xăng hoc du hôi, hp này nên đt trong mt cái hp giy khác nhm che không cho ánh sáng ca la ht ra ngoài (tri sinh không thy). Mi la phi treo đúng gia đng ci và nên buc bng dây nh d đt khi b cháy. Đu dây còn li trên ròng rc b trí treo ng, cách mt đt khong 1,5m đ thun li cho tri trưởng khi kéo dây châm la.
Thêm mt cách ly la t tri cao:
§  Đóng mt cc ngn xung đt cách xa đng ci và ngoài vòng người đang đng tham gia la tri. T chân cc ta làm mt cây tre dài khong 1 mét tr lên; trên đu tre cm 1 miếng thiếc (như cái mung).
§  Dùng dây thun ct vào cc ngn và cây tre.
§  Làm 1 dây an toàn gi thân tre vi mt đt.
§  Làm 1 mi la tròn đ trên mnh thiếc.
§  Khi châm la xong mun khai la ta ch cn ct dây an toàn, ngn tre b dây thun kéo bn lên làm mi la tung lên cao và bay theo hình vòng cu đ rơi vào đng ci.
§  Cách khai la này rt khó khăn và phi tp nhiu ln trước khi thc hin đêm la tri.
§  Mt chi tiết quan trng là khi khai la kiu này thì đng ci nên xếp theo hình t giác, lc lăng hay bát giác đ mi la rơi vào mt cách d dàng.
Chú ý: Phi là nơi có cây cao đ tin cho vic giăng dây.
Đây là cách châm la thông dng nht. Chut la đã được chun b sn. Khi được mi châm la khai mc đêm la tri, tri trưởng bước ti gn mt cái cc (bng tre hoc bng thân cây g) đóng sn vòng la, dùng diêm hoc bt la châm la vào gi tm du và đuôi chut la. La cháy làm đt dây neo chut vào cc; chut la lao thng vào đng ci, đt cháy ci mi... Khi la đã bén, tri trưởng khai mc la tri.
Chú ý: dùng chut la gây được n tượng nhưng phi chun b k càng, đm bo cho s thành công, đc bit cn phi th nhiu ln trước khi thc hin đêm la tri.
Tri trưởng được mi ra khai mc la, đng dy và bước ra vòng la chào mi người; sau đó xoay người ch tay vào đng ci và v tay, tc thì la bng cháy lên trong khi qun trò bt nhp bài hát nhy la. Xong tri trưởng phát biu khai mc la tri.
Đây là cách châm la bng dây may-so (dây xon kim loi dùng nu nước sôi bng đin) được ni vi dây đin kép, đt sát ngm mt đt t cm đin đến gia đng ci đ đt. Điu quan trng là trên dây may-so phi có vi tm xăng hay du hôi và vài cây diêm cho nó d bt la. Khi có hiu lnh ca tri trưởng, người ph trách cm dây đin vi dây may-so, tc thì s đt cháy vi và bng cháy. (Cn gi an toàn tuyt đi khi thc hin các đng tác này).
Trên các vùng cao nguyên, có nơi người ta còn khai la bng cách tm du vào đu mũi tên có qun vi, sau đó đt la lên và bn vào đng ci, la bng cháy.
Ngoài ra, có nhng chương trình la tri, đc bit là la tri truyn thng chúng ta có th không cn khai mc la ngay mà bt đu bng phút sinh hot truyn thng.
- Sau phút sinh hot truyn thng tt đèn, bóng đen trùm xung, trng múa sư t, lân... ni lên. Đi múa lân, sư t nhy quanh đng ci lúc này vn chưa đt lên.
- Điu múa va dt thì tri trưởng cũng bt đu đc li khai mc la tri. Bài viết này nên gn lin vi truyn thng, di tích lch s nhm thc dy trong lòng mi người nim t hào và lòng yêu quê hương đt nước.
Chú ý: Trong khi chơi la tri, nếu không có ci có th s dng các cách sau đây:
§  Dùng nến hóa hc ni li đt cháy tùy thích.
§  Dùng lon cát có tm du la đt cháy lên.
§  Dùng ngn la đin hay to ngn la bng vi (hin nay người ta hay s dng đ trang trí).
@DoiSongTrai.NET - st-