Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

BÀN TAY PHẢI CỦA CHÚA


Có  rất nhiều giai thoại kể về những tượng thánh giá cổ xưa…Tại một nhà thờ bên Tây ban nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt.  Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay mặt thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành.


Người Tây ban nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau : Một hôm có một tội nhân đến xưng tội với một vị Linh mục chánh xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị Linh mục này tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều.


Tội nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật ấy, không bao lâu, người đã sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị Linh mục lại đe dọa như sau:”Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông”.

Nhiều tháng qua, tội nhân lại đến quì dưới chân Linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa.

Nhưng lần  này, vị Linh mục đã dứt khốt. Ngài trả lời:”Ông đừng cứ đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa”.

Nhưng lạ lùng thay, khi vị Linh mục vừa khước từ tội nhân, thì bỗng ông nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân.  Và vị Linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau:”Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi”.

Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy,  như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ

(trích Lẽ sống, 1991, tr 169-170).

Lời bình:

Chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúa không chấp tội chúng ta khi chúng ta thành thực thống hối lỗi lầm. Hãy nhìn lên cây thập giá để thấy được tình yêu bao la của Chúa. Phải, bên kia sự độc ác của tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa : một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán, mọi khát vọng của chúng ta, một Tình Yêu lạ lùng: CHẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU.


Sưu tầm