Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

MÙA VỌNG - THƠ THẾ KIÊN


DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
    (Cảm nhận từ TMCN B Vọng 2,Mc1,1-8)
   
  Như tiên báo bao ngàn năm trước
     Thánh Gio An đã được sai đi,
          Rao tin; cứu dộ tới kỳ,
Ăn năn thống hối trở về cùng Cha.
     Thánh tuyên bố:Con Cha sẽ đến,
     Phép Rửa Người: ân điển Thánh Linh
          Người là chính Đấng Cứu Tinh
Quyền năng,phép tắc, nặng tình xót thương.
     Là tín hữu trên đường sống đạo
     Mùa Vọng về loan báo Tin Mừng,
          Dọn lòng thanh sạch, hiến dâng,
Dọn đường đón Chúa, cậy trông phúc lành…
                                       Thế Kiên Dominic

                           

BỐN ĐẶC ÂN MẸ MARIA

            **************
Mẹ vào đời,  Chúa ban ơn vô nhiễm,
Con giáng trần, Mẹ lãnh chức trinh thai,
Phò cứu thế Mẹ hồn xác lên Trời,
Và đời đời Mẹ là MẹThiên Chúa .
***Hoan hô Mẹ, Mẹ như hoa trên nước
Sống trần gian nhưng thở khí trên Trời
Mẹ giúp chúng con giũ sạch bụi đời
Để xứng đáng được lãnh ơn cứu độ.
***Mẹ là đền thờ  thủy tinh trong suốt.
Để Chúa Con- Hài Nhi Thánh ngự vào
Xin Mẹ giúp chúng con theo ánh sao
Cùng Ba Vua tôn thờ Vua Chí Thánh.
***Mẹ lên Trời cả linh hồn  và xàc
Ơn dộc nhát dành riêng thuở đơi đời.
Chúng con nay phấn khởi đồng ca vui
Dâng thánh nhạc, mừng Mẹ đầy ơn phúc.
***Maria Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Trí khôn nào suy thấu chức cực cao,
Chư thánh thần ai nấy phải tự hào,
Vì Thiên Quốc có Nữ Vương Rất Thánh.
Amen, Alleluia ! Alleluia!
                                     (Thế Kiên Dominic)