Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

BẮT CÁ NGƯỜI


Kính mời nghe Thánh Ca:

VUI NGÀY TRỞ VỀ Lm THÀNH TÂM CSsR CĐ THÁNH TÂM ...
và xem cảnh câu cá ở ngoài khơi: BẮT CÁ NGƯỜI

Người đi ''câu cá'' ngoài khơi!
Con đi ''bắt cá người đời'' hôm nay!
Người ta ''câu cá'' bằng tay!
Con đi ''bắt cá'': tỏ bày Tình Thương
Cho người lỡ bước, lầm đường
Gieo neo trong cảnh thê lương, não nùng
Giữa trời băng tuyết lạnh lùng
Không giường, áo ấm, chăn, mùng ..., người thân!!!
Chúa cho con có đôi chân
Để con bước tới, ân cần hỏi han
Những người khốn khổ, lầm than
Là Hình Ảnh Chúa gian nan giữa đời!!!
Người đi bủa lưới, chờ thời...
Con đi tung lưới là Lời Lòng Ngay:
Nêu gương sống Đạo từng ngày
Là ''gieo Lời Chúa'' vào ngay cõi lòng
Những người khao khát chờ mong
Tình thương đồng loại lau dòng lệ rơi!!!
Con đi''gieo Giống'' là ''Lời
Cũng là Thiên Chúa Cứu Đời'' vì yêu!!!
Tình Ngài Vĩ Đại, Cao Siêu!!!
Trần gian nầy có quá nhiều sách hay
Không bằng Kinh Thánh giải bày
''Tình Yêu là Chúa'' đổi thay lòng người!!!
Ai đi câu cá, ướp tươi...
Con đi bắt cá, nụ cười không phai
Vì con có Chúa An Bài
Và luôn nhờ Mẹ vì Ngài thương con!!!


Đức Quốc, Thứ Hai, 28.3.2016
(Vẫn còn mừng Lễ Phục Sinh ở nơi nầy.)

Đaminh Phan văn Phước