Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

DỰ KIẾN HỘI TRẠI HTDC 2017

Chiều ngày 11/11/2016 lúc 13g, đại diện của các nhóm cựu HT. HTDC và HTDC  :
                          -  DCCT HUẾ 
                          -  Nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, Huế 
                          -  An Hòa , Đà Nẵng 
                          -   Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Sài Gòn 
                             ….
họp mặt tại nhà khách DCCT SG với sự hiện diện của LM. Giuse Nguyễn Tiến Lộc & LM. Phê rô Phan Văn Tươi chánh xứ Biên Hà, Bình Dương  (Gp. Phú Cường).
Lên chương trình hội trại HTDC sẽ được tổ chức vào ngày 11 & 12/2/2017 (lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức) giao lưu học hỏi lời Chúa tại địa điểm Nhà hưu dưỡng Mai Thôn.
Mong các cựu HTDC chúng ta cùng tham gia hội trại.

Liên hệ tham dự hội trại với :
                               - Chị Tuyết Mai, anh Bạch La  nhóm DCCT Huế
                               - Chị Tâm , chị Duyên nhóm An Hòa , Đà Nẵng
                               -  Anh Sử Quyền nhóm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Sài Gòn
                               - Anh Ninh nhóm Hòa Hưng , Sài Gòn
                               - Anh Cửu , chị Sửu nhóm Phủ Cam , Huế
                               - Chị Hoa nhóm HTDC Bà Rịa - Vũng Tàu 

                  Bùi Mai lược ghi