Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỌP MẶT HTDC 2017

Trung Tâm Mục Vụ Martin nơi diễn ra ngày họp mặt - tĩnh tâm HTDC 2017

Các anh chị đang hát Kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần và Bài Ca Phong Trào HTDC khai mạc ngày Họp Mặt Tĩnh Tâm Cha Giuse Tiến Lộc đang chia sẻ về PT Quốc Tế Tông Đồ Thiếu Nhi với các anh chi HTDC 

Thánh lễ khai mạc ngày HMTTCác Trưởng HTDC hiện nay của Biên Hà Bình Dương dự ngày họp mặtCha Tiến Lộc trong buổi chiều thảo luận 

Bài ca tạm biệt hẹn những hứa hẹn tốt đẹp trong những ngày tới