Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

ĐỨC TÍNH THỦ LÃNH

 

 

        Những đức tính nào là cần thiết cho người huynh trưởng trong nhiệm vụ thủ lĩnh ?

        Kể ra thật nhiều và đội khi khiến chúng ta cảm thấy mình không chút xứng đáng . Ở đây chỉ xin đưa ra một vài khía cạnh với mục đích nhắc người huynh trưởng nhớ lại những điều đã biết, và đặt một chút ý thức cho vai trò mình đang tình nguyện  hy sinh gánh vác : vai trò NGƯỜI HỮU TRÁCH trong phong trào HÙNG TÂM DŨNG CHÍ .

         Trước hết chúng ta hãy nhìn nhiệm vụ trong tinh thần đức tin Công giáo . Người thủ lĩnh của Chúa Kitô – Vị Tướng ngàn đời của tất cả chúng ta – không phải là người ăn trên ngồi trốc, không phải là người chỉ biết hưởng thụ, cũng không phải là người quen thói ra lệnh hống hách . Không phải vậy, chúng ta, trong nhiệm vụ thủ lãnh phải luôn nhớ và theo gương Vị Thủ Lãnh Tối Cao là Chúa Giêsu của chúng ta : “ Ta đến thế gian không phải là để được phục vụ, nhưng là để phục vụ “.

          Trong chiều hướng đó , chúng tôi xin đưa ra một vài ý tưởng , thiết nghĩ đó cũng là những ý lực chính mà người ta có thể thấy được trong Kinh và Luật huynh trưởng , đó là :

-          Một đời sống đạo đức thật sự .

-          Một tinh thần hy sinh và nêu gương sáng.

-          Một lòng khiêm tốn và quảng đại .

         Ngoài ra , để có một cái nhìn rộng rãi hơn, chúng tôi xin mời bạn tìm đọc cuốn “ L’Art d’être chef” của Cha Gaston Courtois, bản dịch của Tin Yêu “ “Thuật Thủ Lãnh “ do Văn phòng Hùng Tâm Dũng Chí Đà Nẵng xuất bản , trang 31-112 . (*)

I-             MỘT ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ 

1/ Trong mọi công việc cũng như hoạt động chúng ta phải đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, Vì Lời Chúa đã phán :” Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong họ sẽ sinh được nhiều hoa trái “ (Gạ 15,5). Thiên Chúa làm chủ các tâm hồn, là nguồn mọi sự lành, chỉ Ngài mới có thể hướng dẫn và soi sang tâm hồn, còn chúng ta chỉ là dụng cụ Chúa dung để làm cho tâm hồn các em nhỏ của chúng ta lớn lên  (lời Thánh Phao lô “Kẻ trồng người tưới, song chỉ có Chúa mới cho mọc lên “) .

2/ Thế nên, trước mỗi hoạt động nào đó cho Phong Trào, người huynh trưởng phải biết CẦU NGUYỆN  xin Chúa soi sang hướng dẫn để tìm được Thánh Y! Chúa trong mọi hoạt động “ Xin Chúa ban cho con ơn cần thiết để chu toàn phận sự “ (Kinh Huynh Trưởng ).Lời kinh vẫn luôn trên đầu môi ấy đã đem lại cho chúng ta một trợ giúp nào chưa ? Và rồi, luật thứ 7 phải luôn sống động trong người huynh trưởng : “Huynh trưởng chịu lễ, hy sinh , cầu nguyện cho các em đoàn minh “. 

3/ Sống đạo là một đòi hỏi cấp bách của bổn phận

Công việc của người huynh trưởng là huấn luyện các em Hùng Dũng thành người Công giáo 100%, làm cho các em phát triển hết mức những khả năng Thiên Chúa đã phú cho . Chúng ta chỉ có thể làm được như vậy nếu chúng ta đã thực sự là người Công giáo biết sống đạo thực sự . Lời nói và việc làm  của chúng ta chỉ gây được hiệu quả trong mức độ Chúa Ki tô nói và hành động trong chúng ta .

“ Chào ông, ông có con chó thật đẹp ….. nhưng chớ gì hồn ông cũng đẹp như con chó của ông “ . Lời nói đó của cha thánh Vianney khiến cho người chủ con chó đi xưng tội với Ngài ; thử hỏi nếu câu nói đó được thốt ra từ môi miệng một người khác thì hậu quả sẽ ra sao ?

Xin Chúa ban cho con ơn luôn làm hài lòng các em để giúp các em thêm yêu mếm Chúa “ .Nét dễ thương lôi cuốn nơi người huynh trưởng chỉ có thể có được bằng lời cầu xin chân thành, cùng với sự cố gắng tập luyện hằng ngày, chứ không phải trong chốc lát khi khoác lên người bộ đồng phục là tự nhiên có được .

II-            MỘT TINH THẦN HY SINH VÀ NÊU GƯƠNG SÁNG 

Huynh trưởng đại độ luôn luôn hy sinh bất kể “ (điều luật 1) và nhất              Huynh trưởng hướng dẫn và làm gương đi đầu mọi lúc mọi nơi “(điều luật 2).

           Để chinh phục thì phải hy sinh và quảng đại . Để lôi kéo người khác thì phải có quả tim rộng rãi cho kẻ khác cậy nương . Một ngôi nhà không đủ rộng thì làm sao có chỗ cho nhiều người đang tuốn đến  ?

          1/ Xin nhắc lại ở đây một lần nữa rằng , vai trò thủ lãnh của người huynh trưởng không  phải là truyền khiến, hưởng thụ, nhưng là phục vụ các em nhỏ của Chúa giê su . Nhiệm vụ người phục vụ đòi hỏi phải HY SINH  . Một người phục vụ lý tưởng là người biết hy sinh hết mình , một người “dám hiến mạng sống mình cho kẻ mình yêu” . Thế nên, thực không ai dễ thương và lôi cuốn các em hơn người  huynh trưởng  biết tận tụy hy sinh  vì các em và cho các em . Một huynh trưởng có biết hy sinh hay không, điều này các em sẽ nhận thấy ngayma2 không cần ai nói  . Một công việc khó nhọc ư, cứ bắt tay vào đi, hành động đó đẹp lắm, lôi cuốn lắm đó, và cũng để lại thật nhiều ảnh hưởng lắm đó  . Tính toán nhiều thì cũng sẽ bị tính toán lại nhiều ,. Phải thế không người hiynh trưởng . “ “ Đời người vui khi luôn hy sinh quên mình “ mà .

          2/ Nói  về gương sáng , chúng tôi xin gửi người huynh trưởng về với cuốn “ Thuật lãnh đạo “ số 20 với vài đoạn xin phép được trích ra đây :

·         Vị chỉ huy là tấm gương để cấp dưới soi chung . Mắt kẻ tùy viên bao giờ cũng hướng về thủ lãnh . Chỉ huy càng nhiều gương sang càng được tôn trọng và mến phục .

·         Vị chỉ huy luôn nêu gương  có thể đòi hỏi người dưới quyền bất cứ điều gì , vì tựu trung người ấy vẫn đáng được yêu mến và thu phục nhân tâm dễ dàng .

·         Vị chỉ huy muốn đòi hỏi tùy viên làm việc khó nhọc thì chính mình phải nêu gương trước . Muốn được người ta cộng tác dễ dàng thì phải yêu sách chính mình nhiều hơn .

·         Ai chỉ nghĩ  mình sẽ làm việc  để được thưởng người ấy suốt đời sẽ làm hạ cấp, chẳng bao giờ  lên thành thủ lãnh .

      Cũng xin ghi lại đây lời ca : “ Mau lên đường vui đi xông pha xông pha , mau lên đường vang lên câu ca câu ca “ ( Ca huynh trưởng )III-           MỘT LÒNG KHIÊM TỐN VÀ QUẢNG ĐẠI

“ Xin Chúa ban cho con … lòng hiền lành và khiêm tốn để sai khiến mà không làm  mất lòng các em “ (Kinh huynh trưởng )

1.    Phương châm của người huynh trưởng là : Ta càng có uy tín và ảnh hưởng tốt trên các em khi ta tỏ ra không tìm một thỏa thích tự ái  riêng tư nào .

Khiêm tốn đúng cách là nguồn ánh sáng giúp ta vượt qua những cái bên ngoài , là sức mạnh đưa đến chiến thắng trong những cuộc chiến đấu cam go nhất . Sứ mệnh trao cho huynh trưởng là đem lại lợi ích cho các em , thế nên kiêu căng và thích lợi danh không thể là tiêu chuẩn cho những quyết định và tìm kiếm của người huynh trưởng .

“ Khiêm nhường với chính mình, người chỉ huy trở nên mạnh mẽ hơn đối với kẻ khác . Cũng như thật thà với chính mình , họ có thể đòi hỏi người khác  thật thà với họ “ (J.J Chevallier) .

Người huynh trưởng là người : “ Khi có gì lủng củng trong đoàn, khi có một sự lỗi phạm, thì biết tìm  trước hết trách nhiệm của mình trước kẻ khác “ , vì “ người huynh trưởng gánh trách nhiệm của đoàn mình “ ( điều luật 8) .

Đức tính căn bản và có lẽ họa hiếm nhất của chỉ huy là đức khiêm nhường . Nếu thủ lãnh không hoàn toàn chân nhận điều đó , nếu họ không biết hấp thụ những bài học thực tế nơi người và ngoại vật, nếu họ cứ khăng khăng giữ lập trường không muốn nghe ai, họ sẽ kiệt sức và bù đầu với công việc “ ( Thuật Thủ Lãnh , Tin Yêu, trang 111-112) . 

2.    “ Huynh trưởng đại độ luôn luôn hy sinh ….. “ (điều luật 1)

       “ Chắc bạn không tin rằng cầm chùy mà không đập ai thì cảm thấy sung sướng cao thượng hoàn toàn  .  Kẻ mạnh thường hiền lành “ (Lyauty)

        Một tự ái nhỏ, một sự chấp nhất cỏn con có thể đưa đến cuộc chiến tranh lạnh giữa huynh trưởng và đoàn sinh ( nhất là các cơ Chiến Chinh) . Không, người huynh trưởng không thể có thái độ hẹp hòi như vậy được . Cứ chấp nhất những chuyện cỏn con thì anh chị ấy sẽ mất tín nhiệm hoàn toàn đối với các em . Và rồi , chỉ một thái độ vô tình của một em đoàn sinh nào đó cũng có thể đưa công việc của anh chị đó đến thất bại , đó là chưa kể đến những lời khích bác của những em thiếu thiện chí xây dựng . Có lẽ mỗi người huynh trưởng không thiếu kinh nghiệm, có khi là đáng tiếc về chuyện này .

        Xin ghi lại ở đây lời cha Gaston Courtois : Thủ lãnh cần ý thức : Đối với thuộc cấp cần đối xử tử tế, bạn sẽ thấy họ thay đổi . Hành động thế đâu phải là nhu nhược, nhưng đòi hỏi một nghị lực phi thường . Lấy đức báo oán là thượng sách (Thuật Lãnh Đạo, Tin Yêu, trang 83) .

        Và một tư tưởng của Montaigne : “ Mọi khoa học khác đều tai hại nếu không có khoa học lòng nhân . Tôi thích làm cho người khác yêu hơn là làm người ta sợ “.

         Để kết luận xin nhắc lại một lần nữa rằng , vai trò người huynh trưởng là phục vụ theo gương  vị Thủ Lãnh Tối Cao, Đáng xuống thế gian để làm tôi tớ . Thế nên, chúng ta phải hành động trong tinh thần Đức Tin, trong sự hy sinh quảng đại, trong đời sống gương mẫu . Không thế chúng ta chẳng đem được các em nhỏ về cho Thiên Chúa đâu .

                                                                                         Nguyễn Viết Đinh

                                        TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HTDC CẤP III