Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

TRỞ VỀ VIẾNG THĂM
Con v thăm li Quê Cha,
Đt nhang tưởng nh Ông Bà, T Tiên!
Con v sng ''cnh đoàn viên''
Không còn Bà Ni du hin, hai O!!! (1)
Hình con nét mt bun xo
Khoanh tay, tưởng nh Ni, O ngày nào...
Đưa tay vut l tuôn trào
Ba mng, lòng thy dt dào tình thương!
Bao năm bin bit ly Hương
Con v hin din bng xương tht mình (2)
Bng phong cách sng chân tình
Hài hòa vi Đi Gia Đình ca con! (3)
Dù Ông Bà Ni không còn
''Ngôi nhà k nim'' nhc con nh rng
Trên Tri có Đng Toàn Năng
Ngài là Thiên Chúa Vĩnh Hng, Ti Cao!
Trước khi chưa có trăng, sao...
Ngài thương tin đnh con ''vào trn gian''
Ông Bà, Cha M: Ngài ban
Ơn quý báu vô vàn, con ơi!
Hôm nay, con tr v nơi
''Ngày xưa vng tiếng ru hi êm tai!''
C nhà ngm đa cháu trai:
Chú, O, Anh, Ch..., Bác Hai tha lòng
Khen con gi đúng ''gia phong
Tôn ti, đng cp'' ca Dòng H Phan:
Con đi ra m, đt nhang
Viếng nhà Ông Bác, Chú ''an gic ri''!
nơi bin bit, xa xôi
Ba nghe Bác k..., bi hi, vn vương
Tình ''nhà rut tht, Quê Hương''
Cám Ơn Chúa-M dn đường con đi!
Trước gi não nut chia ly
Nhìn Di nh Ni, thm thì, đt nhang
Con làm hai Bác ''ng ngàng'':(4)
Không ng thng cháu nghiêm trang nguyn cu!!!
Bài thơ làm gia đêm thâu
T Ơn Chúa-M, cúi đu, l rơi...
Ba mng ''ghê lm'', con ơi!
Con v viếng M cho đi nên thơ...

Đức Quốc, 26.12.2015
(Thương tặng con trai Phan Linh Đa Minh.)
Phan văn Phước