Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013


VINH DANH CHÚA CẢ TRÊN TRỜI 
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM Nguyện xin Chúa Giê Su Hài Đồng  
thương ban nhiều hồng ân xuống 
cho  mọi người , mọi nhà ,
cho các linh mục , tu sĩ Tuyên úy , Bảo trợ , 
cho các Huynh Trưởng , 
cho các anh chị em Hùng tâm Dũng chí 
trong đêm thánh vô cùng này .

banlienlaccuuhuynhtruong