Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

HUYNH TRƯỞNG TỰ VẤN LƯƠNG TÂM (3)KINH HUYNH TRƯỞNG
        Lạy Chúa Giêsu, mặc dầu con bất xứng, Chúa cũng đã chọn con làm thủ lĩnh. Xin Chúa ban cho con những ơn cần để chu toàn phận sự.  Xin Chúa ban cho con lòng hăng hái nhiệt thành để dẩn dắt các em đến cùng Chúa, lòng vui vẻ để làm cho các em được hạnh phúc, lòng hiền lành và khiêm tốn để sai khiến mà không làm mất lòng các em, để phụng sự các em mà không bao giờ ngã lòng. Xin Chúa ban cho con ơn luôn luôn làm hài lòng các em, để giúp các em thêm yêu mến Chúa và nhất là xin Chúa ban cho con lòng tông đồ quảng đại, để chinh phục các em cho Chúa. Amen.

LUẬT NGƯỜI HỮU TRÁCH
1-    Huynh Trưởng đại độ luôn luôn hy sinh bất kể.
2-    Huynh Trưởng hướng dẫn và làm gương, đi đầu mọi lúc mọi nơi.
3-    Huynh Trưởng nghĩ đến kẻ khác trước, giúp các em không một tí gì kiểu cách.
4-    Huynh Trưởng biết tùng phục triệt để, để các em dễ phục tùng mình.
5-    Huynh Trưởng biết tự chủ không mất nhẫn nại bao giờ.
6-    Huynh Trưởng vui luôn nhất là khi gặp trở ngại.
7-    Huynh Trưởng chịu lễ, hy sinh, cầu nguyện cho các em đoàn mình.
8-    Huynh Trưởng gánh phần trách nhiệm đoàn mình.
9-    Huynh Trưởng xem Chúa Giê su nơi Thầy cả, phụ giúp người trong việc tông đồ.
10- Huynh Trưởng chỉ muốn phần thưởng là được hướng dẫn các em đến cùng Chúa Giêsu.

NGƯỜI ANH HÀO CỦA THIÊN CHÚA
(Bài ca Huynh Trưởng HT-DC của NGUYỄN HÀI ĐỒNG).

Đường trường mờ xa chân trời còn đen tối bao la,
Ra đi cùng nhau hát vang cho đời tươi thắm,
Đắm say cho mối tình ta thiết tha chan hòa trong tiếng vang ca.
Đời người vui khi luôn hy sinh quên mình,
Phụng sự cho Thiên Chúa uy quyền tối cao
Trời lòng ta tươi đẹp như vầng trăng tròn xinh,
Vì đời ta lao mình trên ngàn muôn vì sao, mà cùng đi gieo rắc nguồn yêu.
Dù ngàn nguy sẵn chờ đón đoàn ta đường xa,
Nào ngại chi khi lòng ta cùng chung tình yêu,
Một tình yêu Thiên Chúa oai hùng.
Mau lên đường vui đi xông pha xông pha !
Mau lên đường vang lên câu ca câu ca !
Nguyện thề chiến đấu cho khắp trời Việt Nam,
Biết tin yêu thờ Chúa Vua Trời đáng yêu
Hôm nao đoàn ta đi xôn xao xôn xao,
Luôn tươi cười trên bao gian lao gian lao,
Một lòng quyết tiến luôn trung thành tình yêu,
Anh sao trời đẹp chiếu Người Anh Hào.

œ