Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

CHÚC MỪNG KIM KHÁNH SOEUR NGUYỄN THỊ KHIẾT


HÂN HOAN 
CHÚC MỪNG HỒNG ÂN
KIM KHÁNH (50 NĂM) KHẤN DÒNG
vào ngày 29/08/2015  ( ngày lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả  Bị Trảm Quyết ) .

của Soeur MARIE  STÉPHANE  NGUYỄN THỊ KHIẾT

Nguyên Trợ Úy HTDC An Hòa,  Đà Nẵng 
Giáo Viên trường GIOAN XXIII An Hòa,  Đà Nẳng (cũ)

Cầu chúc Sr.Marie Stéphane được mọi Hồng Ân Thiên Chúa  

Trong ngày vui này , cũng vang lời tạ ơn hồng phúc vĩnh khấn, 50 năm, 60 năm,70 năm .... khấn dòng của  rất nhiều Soeurs ở Tỉnh dòng Thánh Phao lô,  Đà Nẵng .


Nguyện xin mọi người hiệp thông cầu nguyện  cho các Soeurs và cầu chúc các Soeurs thánh đức,  và hạnh phúc đích thực trong suốt cuộc đời thánh hiến của mình  .                                                           C. HT-DC VÀ C.HS Trường GIOAN  XXIII Chúc Mừng