Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

KINH NGUYỆN CÁC THÁNH - THƠ  Kinh nguyện Các Thánh.
   
     Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân.
Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên
     Với lòng thờ lạy kính tin,
Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công.
     Vì xưa các thánh dốc lòng
Vâng theo ý Chúa lập công Nước Trời.
     Vững tâm mến Chúa yêu người,
Vượt qua thử thách sống lời Thánh Kinh.
     Ngày nay chư Thánh hiển vinh,
Muôn đời hưởng phúc thiên đình cao sang.
     Chúng con còn ở thế gian
Ba thù quấy quất tràn lan tư bề.
     Nguyện xin chư Thánh chở che
Qua lời cầu Chúa hướng về chúng con 
     Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Tôn
Xót thương dân Chúa đang còn long đong
     Phong ba, Giáo Hội giữa dòng
Suy đồi văn hoá, bát công, vô thần…
     Noi gương dũng cảm thánh nhân
Truyền thông rao giảng Phúc Âm Thánh Truyền.
     Quyền uyThiên Chúa vô biên,
Chúng con hết thảy, đức tin vững vàng,
     Đời này vững bước hiên ngang ,
Đời sau hưởng phúc Thiên Đàng, A men...                                
           Thế Kiên Dominic


CẦU CHO CÁC LINH HỒN

     Giáo dân tin vững điều này:
Thiên đàng, luyện tội, thường ngày hiệp thông.
     Con chiên Giáo Hội đồng công,
Chúa ban quyền được chung lòng cầu xin.
     Xin vì  công nghiệp Chúa Chiên
Vì ơn bầu cử Mẹ Hiền, thánh nhân...
     Lời kinh, cùng với  việc lành,
Dâng lên, xin Chúa dủ tình xót thương
     Linh hồn cha mẹ thân thương,
Họ hàng thân thích, đời thường sống chung.
     Xin cho sớm được thoát vùng
Lửa thiêng đền tội... lên cùng thánh nhân...
*Nhớ người còn ở gian trần,
Lại cầu: xin Chúa cứu dân Tin Mừng.

                                      Thế Kiên Dominic  

Chúa  gọi về.
     (Cảm suy về tháng các linh hồn)

Boong! Boong! Nghiêm  nghị tiếng chuông sầu.
Hồn, xác giờ đây tách biệt nhau.
Sinh ký: nương nhờ ơn cứu độ,
Tử  quy: tận hưởng phúc ngàn sau.
Xác còn tạm gửi vào lòng đất,
Hồn được đem đi thoát bề, dâu.
Nguyện Mẹ cứu con qua luyện tội,
Sớm về Quê Thật, hết buồn đau...
                                             (Thế Kiên Dominic)

Chú thích 1: Hồi trước,mỗi khi có một tín hữu qua đời,chuông nhà thờ giáo xứ, hoặc họ lẻ, kéo lên một hồi chuông, gọi là tiếng chuông sầu, kêu từng tiếng một,  trong khoảng 5 phút.
Mọi người, ai nấy,bất cứ đang ở đâu,thầm đọc kinh vực sâu, cầu cho linh hồn mới qua đời...
Chú thích 2  Bãi bể biến thành  nương dâu: ý nói: thế gian  luôn thay dổi, không vĩnh cừu.