Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

HỌC SEMAPHORE


Tư thế : Cần chính xác, lúc đưa ngang phải song song mặt đất, lúc đưa xéo phải xéo đúng 45 độ.

Ở nhà nên đứng tập trước một tấm kiếng để nhìn thấy tư thế của mình và tự sửa chửa cho đúng tư thế.

I./  Cách truyền một bản tin bằng Semaphore

A. ĐỐI VỚI NGƯỜI PHÁT TÍN HIỆU:

– Thực hiện động tác mở cờ hay chú ý, sau đó đợi bên nhận phát chữ K lúc đó mới bắt đầu phát nội dung bản tin.

– Để truyền một chữ “ví dụ: ANH” ta đánh liên tiếp các mẫu tự của chữ đó, không ngừng lại. Điều đó có nghĩa là với thí dụ trên: từ vị trí A chuyển sang ngang vị trí N rồi H”

Sau khi đã truyền xong các mẫu tự của chữ đó, ta bắt chéo hai cờ xuôi phía trước.

– Hết bản tin, giơ cao hai lá cờ lên trên đầu.

– Nếu đột nhiên người nhận đánh IMI, điều đó có nghĩa là họ không bắt được chữ cuối cùng. Trong trường hợp này, ta nhắc lại và tiếp tục từ chữ đó. Nếu chính ta gây ra lỗi, “người truyền” hãy đánh ngay 8 chữ E, nhớ sai mỗi chữ E để cờ xuôi chéo phía trước mặt.

– Sau cùng, để cho người ta nhận biết mình đã truyền xong bản tin, đánh chữ AR rồi đợi người nhận đánh trả chữ R, như vậy là ta có thể yên chí là họ đã nhận đủ bản tin của ta và hiểu rõ ý của ta.

* Chú ý:

– Mở đúng góc độ và không để hai vai bị lệch.

– Khi phát tín hiệu cánh tay, cổ tay phải thẳng.

– Không di chuyển khi đang phát tín hiệu, ngoại trừ bên nhận có yêu cầu di chuyển.

– Phát tin đều tốc độ, tránh thay đổi tốc độ đột ngột tróng lần phát tin.

– Sử dụng bảng dấu chuyển hợp lý.

– Chọn vị trí cao, thoáng, có nền tương phản với lá cờ.

B. ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN TIN:

– Theo nguyên tắc nhận tin bằng thị giác.

– Một trạm nhận nên có hai người: một người đứng và một người ngồi hay quỳ gối phía trước. Người đứng lo nhận các mẫu tự và đọc lên để người ngồi ghi. Làm vậy, vì nếu một người vừa nhận vừa ghi thì khi người đánh tin nhanh có thể nhận thiếu sót bản tin.

– Người nhận nếu hiểu sai 1 chữ thì sẽ đánh lại chữ C.

Ghi chú: trên đây là cách đánh Semaphore để truyền tin trong trường hợp trên biển, hoặc ở 2 nơi cách xa nhưng vẫn có thể thấy nhau bằng mắt. Còn khi áp dụng trong Trò chơi lớn thì thường người nhận không phải đánh lại tín hiệu trả lời (ngoại trừ trường hợp thi Kỹ năng)

II./  Cách học dễ

Do vị trí cờ của người phát tin và người nhận tin đối xứng nhau, nên người nhận dễ bị nhầm lẫn các chữ đối xứng ( ví dụ chữ A và chữ G ),  nên để người học dễ thuộc, dễ nhớ,  không sợ bị nhận thiếu mẫu tự, thì nên dùng phương pháp đối xứng.

Học mẫu tự theo loại:
 
1. Học các mẫu tự loại có dạng đặc biệt: 4mẫu tự

D đưa 1 tay trên đỉnh đầu
R đưa 2 tay dang ngang
N đưa 2 tay xéo xuống đất
U đưa 2 tay xéo lên trời

2. Học các mẫu tự loại đối xứng
Một tay : 6 mẫu tự (3 cặp)

A và G
B – F
C – E

Hai tay: 14 mẫu tự (7 cặp)

H – Z
I – X
K – V
M – S
O- W
P – J
Q – Y

3. Mẫu tự loại không có đối xứng: 2 mẫu tự
T
L ngược lại

dùng cho dấu hiệu Hủy bỏ (Annul)

4. Các con số theo vòng chính
1 2 3 4 5 6 7
Dạng H và I
8 9
Dạng J
***Cách học mau thuộc nhất:
Từ trước đến nay, cách học Semaphore vẫn là lối học cổ điển :
Nhớ các mẫu tự theo các vòng chính từ A đến G và sau đó học tiếp các vòng A, B, C, D, E và F.
Theo cách học này đã mất thời gian nhớ 26 lần nhớ 26 mẫu tự, lại thêm có sự rắc rối vì có những mẫu tự không ở đúng vi trí của chúng như J, V, Y nên các em thấy khó học và khó nhớ.
Vì vậy, xin ra một cách giúp các bạn mất ít thời gian để học thuộc, các bạn có thể học thuộc 26 mẫu tự chỉ trong vòng 1 giờ học tâp.

Các nhóm chữ Semaphore và cách học cổ điển

sema 1


1. Học các mẫu tự thuộc vòng chinh ( từ A đến G ) : 7 mẫu tự

2. Học các mẫu tự có dạng đặc biệt :
3 mẫu tự
R dang ngang 2 tay
N đưa 2 tay xéo xuống đất
U đưa 2 tay xéo lên trời

3. Học các mẫu tự đối xứng : 14 mẫu tự ( 7 mẫu tự x 2 )

sema2

4. Mẫu tự không có đôi xứng : 2 mẫu tự T và L ( L ngược lại dùng cho dấu hiệu Erase )


Cách giúp các bạn nhớ dai :

– Muốn nhớ dai thì phải rèn luyện thường xuyên. Đây là cách tôi đã chỉ cho các bạn khi luyện thông tin bằng Morse:
– Mỗi bạn luôn luôn thủ sẵn trong túi hình vẽ cách học trên. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hãy nghĩ đến một mẫu tự ( letter ), một chữ ( word ) hay một câu ( sentence ) rồi tự phát tin. Sau khi phát tin xong, đem tài liệu bỏ túi ra
– kiểm tra lại xem đúng hay sai.
– Cứ làm như vậy dần dần các bạn sẽ nhớ mãi.

Hình để bỏ túi :

( sưu tầm )